AT LÆRE ER AT LEVE - AT LEVE ER AT LÆRE
Se fanebladet "Vælg sponsorbørn"  - der er muligheder for at støtte børn.