De ældste breve er i bunden
Nyhedsbrev maj 2017

Kære Alle sponsorer og læsere;

Jeg kom for 2 uger siden hjem fra nok en dejlig tur til Gambia. Jeg vil i Nyhedsbrevet her give jer et kort referat af de væsentligste ting fra vores projekter dernede og herhjemme.

Betalinger 2017

Først vil jeg lige minde jer alle om, at i år udsender vi ikke girokort, så du/I skal selv huske at overføre betalingen for jeres sponsorbarn/sponsorbørn til skolekontoen. Kontonummeret er 6190-2919206. Betalingen pr. barn er 550 kr./år Medmindre du/I er sponsor i et 3 årigt forløb for en af de unge elever på J. Kastrup Skills Center – her er betalingen 1100 kr./år. Det er en stor hjælp for vores kasser hvis du/I husker at påføre betalingen sponsornummer.

Generalforsamlingen 2017

Den første lørdag i marts blev foreningens generalforsamling afholdt i Silkeborg. Der deltog ca. 50 sponsorer i generalforsamlingen og gensynsmødet forinden. Det er dejligt at mange bakker op om generalforsamlingen. Referartet kan ses på foreningens hjemmeside. www.ksf-gambia.dk

J. Kastrup Skills Training Center

Det var dejligt at komme ned og opleve, hvordan vores Skills center fungerer her ca. ½ år efter opstart. Foreningen har nu en velfungerende skole, hvor de unge trives. Alle de unge har så småt påbegyndt den skolepraktik, der hører med til uddannelserne. Bland andet er det eleverne fra construktion holdet, der har malet det nye faglokale, ligesom de deltager i at lave fundamentet til den kommende klassefløj. Skræddereleverne er godt i gang med at sy forskellige ting, og de har bl.a. også arbejdet med batikfarvning.

Vores leder Mr. Bojang har bortvist 3 elever. 1 på grund af tyveri fra skolen og 2 på grund af manglende motivation for arbejdet på skolen. Det er dejligt at Mr. Bojang viser de unge, at skolen stiller krav om seriøsitet, og at eleverne skal overholde skolens og landets love.

Der er nu lavet et skrædderværksted mellem to containere. Et rigtig dejligt og stort lokale, hvilet betyder en væsentlig forbedring af undervisningssituationen på skolen.

Opførelsen af næste klassefløj er godt i gang. Denne bygning skal indeholde 3 klasseværelser samt depotrum. Byggeriet forventes at være færdigt før skolen starter efter sommerferien den 25. september. Herefter skulle skolen have plads til ca. 150 elever, hvilket vi forventer at have fra 2018.

I september 2017 vil der blive optaget ca. 50 nye elever på skolen. Fagene/uddannelserne vil blive de samme som i indeværende skoleår. Dog vil der under construktion linjen blive tilbud om uddannelse som brøndborer, hvilket er et stort ønske fra skolen i Gambia. Deres begrundelse er, at der er stor mangel på brøndborer i Gambia.

 

Eleverne har nu været til terminsprøver x 2. Her viser resultaterne ikke overraskende, at vi på skolen har mange elever, der ikke er bogligt stærke. På grund af elevernes standpunkt i engelsk og især matematik er det besluttet, at skolen skal tilbyde eleverne ekstra timer i disse to fag i den kommende sommerferie.

Medens jeg var i Gambia deltog vores skole i en sportsdag arrangeret af SOS-Gambias skole (et andet dansk Skills projekt). Det var en meget vellykket dag med ”maraton løb”, faglige input af SOS-Gambia skolens elever, fællesspisning med mere. Det var en dejlig dag, hvor mange af vores elever deltog sammen med Mr. Bojang og en af lærerne.

Facaden på skrædderværkstedet. Det er eleverne der er i gang med at male.

Volontørjob

På J. Kastrup Skills Center kunne de godt tænke sig besøg af unge og også gerne seniorer fra Danmark, der vil og kan indgå i undervisningen på skolen. Det kunne f.eks. være en ung fra Danmark, der ønsker at rejse i et sabatår eller blot i nogle måneder. Eller det kunne være en senior, der ønsker at bruge 1, 2 ? måneder i Gambia og samtidigt fylde dagene med noget praktisk. Det vi kan tilbyde er et ulønnet volontørjob/praktikophold på J. Kastrup Skills Training Center evt. kombineret med nogle dage/uger/måneder på Kembujeh skolen (0 – 6 klasse). På begge skoler kan man indgå i undervisningen i fagene engelsk, matematik, sport med mere, og på Skills Centeret også i IT og de praktiske fag.

Rejse og ophold skal man selv betale , men vi kan være behjælpelig med at finde et lokalt sted at bo. I Brikama, der er den nærmeste by findes der også lokale gæstehuse. En flybillet til Gambia kan p.t. købes fra ca. 4100 kr. fra København.

Interesserede er velkommen til at kontakte undertegnede. Alle reelt interesserede vil blive inviteret til en samtale om mulighederne og KSF forventninger til evt. volontører. Vi ønsker kun at indgå aftaler, hvis vi tror på at opholdet kan blive til gensidig gavn.

Tandprojekt

I oktober var Jensa, Hansa og Heidi igen i Gambia for at fortsætte arbejdet med ”projekt tandsundhed”. Denne gang blev alle 5 klasser screenet. Her viste det sig det svære at rigtig mange af børnene har huller og andre behandlingskrævende tandproblemer. Ca. 110 børn blev henvist til tandlæge. Rigtig mange af dem med henblik på udtrækning af tænder. Alle børnene var færdigbehandlet, da jeg rejste hjem. Børnenes mundhygiejne var i langt de fleste tilfælde ok, hvilket tyder på at problemet ikke kun drejer sig om manglende tandbørstning. Jensa medbragte derfor vandprøver fra Kembujeh området, da hun rejste hjem. Disse prøver viste, at der er et meget lavt fluor indhold i vandet. Denne viden vil vi fremover inddrage i det fortsatte arbejde i ”projekt tandsundhed”.

Alle de unge på J. Kastrup Skills blev også tilbudt screening og efterfølgende behandlinger. Her fandt vi kun 1 af alle de unge, der ikke havde behov for et tandlægebesøg. Alle de unge er ort. om hvordan det videre forløb vedrørende tandlægebesøg foregår, og ”projekt tandsundhed” betaler alle udgifterne herved. De unge var kun lige startet op på tandlægebesøgene medio april, da de skal bruge samme tandlæge som alle børnene fra Kembujeh skolen, hvilket betød stor travlhed hos tandlægen. (der findes kun en tandlægeklinik i området).

Resultaterne fra 5. klasserne og Skills centeret bekræfter, at der er et meget stort behov for at arbejde videre med ”projekt Tandsundhed”

Tandeftersyn på Kastrup Skills

Loppemarkeder

I Silkeborg arbejdes der fortsat med loppemarkeder/bagagerumssalg for at tjene penge til”projekt Tandsundhed”. I år har vi fravalgt fast at stå på bagerumsmarkedet, idet det sidste sommer var en både våd og kold fornøjelse, der krævede mange ekstra ressourcer til tørring og om pakning af ting. I stedet kører vi nu med stadeplads på Byens Bazar og vil desuden deltage i udendørsmarkeder efter tid, lyst og vejrudsigter. I søndags deltog gruppen i det første udendørs marked i indeværende sæson – fortjeneste godt 1600 kr. Og 1600 kr. rækker langt til tandbehandling i Gambia.

Gruppen håber fortsat på at finde penge nok til opførelse af en tandklinik på Skills Center grunden.

Tjek af sponsorbørn samt udlevering af breve, gaver med mere

Under mit ophold i Gambia fik jeg samlet op på status på de børn/unge, det ikke var muligt at finde i oktober/november. De berørte sponsorer får direkte besked.

Som altid var der mange sponsorer, der havde medsendt gaver/penge/breve til deres børn i Gambia. Det er for mig altid en stor glæde at få lov at møde børnene/de unge, når de skal hente/modtage gaverne. Denne gang betød det også en del hjemmebesøg. Dels for at aflevere ris, en ged med mere, men også for at lave opfølgningsbesøg i hjem/hos sponsorbørn med særlige behov/problemer. Disse hjemmebesøg holder jeg meget af, selvom de også ind i mellem kan være meget ressourcekrævende også rent psykisk, da vi jo ikke kan løse alle problemer. En god snak med sponsorbarnet og forældrene gør i langt de fleste tilfælde, at vi kan finde løsninger til begge parters tilfredshed, eller i det mindste så begge parter forstår, hvorfor beslutningerne bliver som de gør.

Containerforsendelser

Der ankom en container til vores projekt i april måned. En stor del af denne forsendelse var kontormøbler, som vi havde modtaget fra en nu lukket møbelfirma på Salling. Stor tak til Ejvind Ramsdahl for formidlingen af denne store donation. De fleste af møblerne skal bruges på vores Skills center, men også SOS-Gambias skole har fået glæde af nogle af møblerne.

Vi håber på at kunne sende yderligere en container i år.

Bestyrelsen i Gambia oktober/november 2017

Der vil være repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia fra den 7. oktober frem til en 27. november 2017. Desuden vil undertegnede være i Gambia i perioden 30.06 til 29.07.

Rejser du til Gambia i den kommende sæson og ønsker at gøre brug af foreningens aftale med BB hotel, bedes du kontakte til undertegnede.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Mange hilsner Anne Marie Hegelund

amhegelund@webspeed.dk

telefon 6146 0440

 

Nyhedsbrev december 2016


     

Kære læsere;

Så er det igen tid for udsendelse af børnebreve, skoleresultater og billeder af børnene. Langt de fleste af jer modtager det hele fra jeres barn. Hvis I har et barn/ung, der er stoppet i skolen enten fordi han/hun har afsluttet skolegangen, valgt en anden skole eller blot ikke længere ønsker at gå i skole, vil I med brevet her modtage et ekstra bilag med besked herom.

Vi har i år haft 39 unge, der har afsluttet 12 klasse eller et Skills center forløb. Desuden er der 32 unge, der er stoppet eller har valgt en anden skole efter 9. klasse, samt 34 andre børn/unge der enten er fraflyttet vore skoler eller er droppet ud af skolesystemet.

Desuden mangler vi at tjekke nogle få børn, der enten var syge eller af anden grund fraværende under tjekket i oktober/november. Disse børn bliver der fulgt op på i marts 2017. Modtager du derfor nu et brev uden billede og årsresultat og uden et ekstra brev, er det fordi dit barn ikke er mødt frem/set, og du hører fra foreningen igen sidst i april måned.

 

Solstrålehistorier

I bestyrelsen bliver vi ofte spurgt om, om det hjælper at støtte børnene i Gambia. Hertil kan vi kun svare ”ja det gør det”. Som bevis herpå har vi i foreningen rigtig mange solstrålehistorier. Vores organisation er nu så gammel, at vi løbende får nye solstrålehistorier. Jeg synes, I her skal have to af historierne.

I 2005 startede familien Bay fra Stoholm med at sponsere en lille yndig pige – Fatous skolegang, familien har støttet pigen frem til hendes studentereksamen. Og efterfølgende med en uddannelse med en bankuddannelse på det der svarer til en dansk handelsskole. Jeg har løbende i alle årene mødt Fatou og moderen. Under mit ophold i Gambia i november, kontaktede moderen og Fatou mig for at sige tak for de mange års hjælp til uddannelsen. En tak der selvsagt er bragt videre til familien Bay. Fatou fortalte, at hun nu er ansat i en bank og kan forsørge sig selv, samt hjælpe moderen med at forsørge de to yngre brødre. Moderen er alene med de tre børn.

Adama er en ung mand sidst i 20-erne. Han bor fortsat hjemme hos forældrene. Adama har fået støtte til en administrativ uddannelse på universitetet. Adama blev færdig her i sommer. Han er nu blevet ansat på et stort internationalt støttet hospital i Bakau. Adama kan nu også hjælpe forældrene økonomisk, og han har økonomi til at stifte sin egen familie.

 

Generalforsamling og gensynsmøde 2017 – OBS. NY ADRESSE

Generalforsamlingen i 2017 afholdes den 4. marts kl. 14:00 på Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Den endelige dagsorden kan ses på hjemmesiden fra medio februar. www.ksf-gambia.dk .

Forud for generalforsamlingen vil der som vanligt være gensynsmøde. Dette starter kl. 12:00 hvor der også vil være muligt at købe en let frokost. Husk der er tilmelde til frokosten.

 

Valg i Gambia

Den 1. december var der valg i Gambia. Valgresultatet betyder, at Gambia får en ny præsident, der repræsenterer flere mindre partier.

J. Kastrup Skills Training Center – nu vejrer Dannebro side om side med det Gambiske flag

Den 5. november markerede vi i Gambia en milepæl for KSF med indvielsen af J. Kastrup Skills Training Center. Vi satte dermed også et flot mindesmærke for Jørgen Kastrups arbejde i og for Gambia. Ideen med et Skills center blev født af Jørgen, og for ham var det vigtigt, at vi kunne/kan tilbyde unge praktiske uddannelser.

Indvielsen blev markeret med deltagelse af lokale borgere, inviterede gæster inklusiv sponsorer og andre interesserede Danskere samt skolens lærer og elever. På god Gambisk vis var der en del talere, klipning af den røde og grønne snor samt underholdning af en lokal artist gruppe. En flot dag som KSF kun kan være stolt af.

Gå evt. ind på foreningens hjemmeside og se billederne fra indvielsen.

På skolen er der nu optaget 52 elever fordelt på en håndværker og en skrædder linje.  Vores mål er at finde sponsorer til alle elever.

 

Medio november startede man på at lave et værksted mellem to containere. Dette værksted skal bruges af skrædder holdet.

Foreningen har modtaget en donation på 60.000 kr. hvilket gør at vi kan påbegynde opførelsen af den næste klassefløj. Bestyrelsen håber på, at vi kan skaffe penge nok til at færdiggøre klassefløjen senest september 2017. Så vi fra september 2017 kan optage yderligere ca. 50 elever.

 

Hvis der er nogen af jer læsere eller jeres venner og bekendte, der måtte have lyst at støtte et ungt menneske med en 3-årig uddannelse mangler vi stadig sponsorer til flere af de unge, der nu er startet på skolen. Prisen er 1100 kr./år i 3 år. Beløbet er fradragsberettiget.

 

Rejser i efteråret

Der har i oktober og november været ca. 40 af foreningens medlemmer på ferie i Gambia, hvilket igen har betydet at rigtig mange af vore sponsorbørn og deres familier har haft besøg. Det er altid en stor glæde for børnene og deres familier, når der kommer besøg af sponsor eller evt. af sponsors familie eller bekendte.

 

Bestyrelsesmedlemmer i Gambia første ½del af 2017

Der vil være repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i perioderne: 6. marts til 17. april.

Desuden forventer jeg at være i Gambia hele juli måned.

Jeg hører gerne fra sponsorer som rejser til Gambia i første ½del af 2017.

 

Mange tak til alle sponsorer og støttemedlemmer for jeres opbakning også i 2016

 

På vegne af bestyrelsen ønsker jeg jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Anne Marie Hegelund

Tlf. 6146 0440

Mail: amhegelund@webspeed.dk

Hjemmesiden: www.ksf-gambia.dk

             


   


                  
 


                    
I
                  
                  
                  
           
                  
           
 
               
          
 
            
                
 
Nyhedsbrev maj 2016

Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen 2016 blev afholdt den 5. marts.  Vi havde en god og konstruktiv dag, som startede med gensynsmøde 2 timer forud for generalforsamlingen. Tak til de mange der som altid mødte op.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at fra og med 2017 udsender vi ikke længere girokort, hvorfor I alle opfordres til at opsætte jeres bankkonto op til automatisk at overføre 550 kr./barn hvert år den 1. juli. Beslutningen er primært for at spare den dyre porto.

Nyhedsbreve kan fortsat findes på foreningens hjemmeside: www.ksf-gambia.dk   Hvis der i foreningen er sponsorer, der ikke har en computer, er i velkommen til at kontakte formanden for at lave en aftale om at få Nyhedbreve tilsendt pr. brev.

Ekstraordinær generalforsamling

Den 19. marts holdt KSF ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden

Ændring af Sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent

Der foreslås, at det fremtidige sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent fastsættes som følgende:

Sponsering af børn/unge fra 0 til og med 12. klasse (uændret) kr. 550,- / år

Sponsering af unge, der starter direkte på J. Kastrup Skills Training Center kr. 1.100,- / år - Her vil der normalt være tale om et treårigt forløb.

Støttemedlemmer, enlige (uændret) kr. 200,- / år

Støttemedlemmer, par + firmaer (uændret) kr. 300,- / år

Forslaget blev vedtaget.

J. Kastrup Skills Training Center

Vi er nu så langt med opførelsen af vores Skills center, at de 2 første hold elever kan starte i september.

Jørgen Rex og Anne Marie Hegelund rejser i sidst i juni til Gambia for, som medlemmer af Skills Centerbestyrelsen i Gambia, at deltage i ansættelse af principal til skolen.

På skolen vil der blive tilbudt 3 årige uddannelser. I år forventer vi, at der starter 2 hold elever op. 1. et hold murerelever 2. et hold skrædderelever. Alle de unge skal også undervises i engelsk, regning, IT, samfundsfag og management. Planen er at optage ca. 50 elever til start i september. Heraf forventes at ca. 15 unge er nogle af vores nuværende sponsorbørn fra 9 klasse. Derudover skal der findes ca. 35 unge, der ikke er sponseret af KSF. Nogle ad disse unge, håber bestyrelsen at kunne finde sponsorer til i henhold til beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling. Altså sponsorer, der tegner et 3 årigt sponsorat af 1100 kr./år.

Prisen for et års skolegang på Skills Centeret bliver ca. 1050 kr./år.

Fortsætter et af KSF sponsorbørn på Skills center eller i 10/11/12 klasse er der sparet op til skoleforløbet via tidligere års sponsorbetalinger.

Kender du nogen, der vil sponsere et ungt menneske i 3 år, må du meget gerne opfordre dem til at kontakte sponsoransvarlig Ingrid Brammer <ibrammer@live.dk>

Bestyrelsen er i gang med at søge fonde med mere for at prøve at skaffe ekstra midler til opstart af Skills Centeret.

Lørdag den 5. november bliver J. Kastrup Skills Training Center officielt indviet og alle sponsorer er meget velkomne til at deltage i ceremonien .

Rejser i efteråret

Der er medlemmer fra bestyrelsen Gambia i perioden 8. oktober til sidst i november. Påtænker du at rejse derned i efteråret, må du gerne give besked til formanden, da vi senere vil sende liste rund om, hvem der rejser hvornår.

 

Containerforsendelser

KSF har igen i år været heldige at få en container betalt fra Mellemfolkeligt samarbejde. Denne container er nu undervejs til Gambia med skoleinventar (meget heraf er til J. Kastrup Skills Centeret), sygehusartikler, senge med mere.

Vi håber at kunne skaffe penge til at sende yderligere en container i september.

Familiekasser

Der vil igen i år være mulighed for at betale transport for en familiekasse, der udleveres til familierne i Gambia = en seniorflyttekasse pakket med tøj, sko, håndklæder, sengelinned, legesager, skoleting m.v. Alle kasser pakkes af bestyrelsen. Prisen bliver igen i år 200 kr./kasse. Pengene går til hjælp til dækning af transporten af containeren.

Bagagerumssalg

Også i år er der sponsorer der de 3 første søndage hver måned står på Bagagerumsmarked i Silkeborg for at tjene penge til vores tandprojekt. I år øremærkes pengene til hjælp til opførelse af en tandklinik på Skills Center grunden. Vi modtager gerne lopper dog ikke møbler og tøj.

I ønskes alle en god sommer.

På bestyrelsens vegne  - Anne Marie Hegelund - Tlf. 6146 0440

Mail: amhegelund@webspeed.dk      Hjemmesiden: www.ksf-gambia.dk