De ældste breve er i bunden
Nyhedsbrev maj 2018

Kære Alle;

Jeg kom den 1. maj hjem efter 8 dejlige uger i Gambia. Jeg vil i Nyhedsbrevet her give jer et kort referat af de væsentligste ting fra vore projekter dernede og herhjemme gennem det seneste ca. ½ år.

Betalinger 2018

Lige en reminder til alle om, at det snart er tid til at overføre betalingen for jeres sponsorbarn/sponsorbørn til skolekontoen. Sidste frist er den 1. juli. Kontonummeret er 6190-2919206. Betalingen pr. barn er 550 kr./år Medmindre du/I er sponsor i et 3 årigt forløb for en af de unge elever på J. Kastrup Skills Center – her er betalingen 1100 kr./år. Det er en stor hjælp for vores kasser, hvis du/I husker at påføre betalingen jeres sponsornummer.

Nye sponsorer

Vi mangler nye sponsorer såvel til de almindelige skoleforløb som til vore unge på Kastrup Skills Center, du må derfor meget gerne opfordre venner og bekendte til at blive sponsor i KSF:

Generalforsamlingen 2018

Den første lørdag i marts blev foreningens generalforsamling afholdt i Silkeborg. Der deltog ca. 60 sponsorer i generalforsamlingen og gensynsmødet forinden. Det er dejligt at mange bakker op om generalforsamlingen. Referartet kan ses på foreningens hjemmeside. www.ksf-gambia.dk

Ændringer vedrørende elever fra 7. klasse

Gennem et par år har vi fra elever og forældre hørt en stigende utilfredshed med Bottrup Skolen i Gambia, hvor vore sponsorbørn går fra 7. til og med 12. klasse. Vi har også kunnet se, at et stigende antal af børnene klarer sig dårligt. På generalforsamlingen blev det på denne baggrund besluttet, at sponsorbørnene og deres forældre fra og med i år selv kan vælge hvilken skole den unge skal gå på.

Sponsorbarnet og forældrene skal fortsat møde op til det årlige tjek, hvor der skal afleveres skoleresultat fra foregående år, et brev til sponsor og barnet bliver fotograferet. Kun når disse ting er afleveret vil der blive udbetalt penge til dækning af det kommende skoleår. Vælger forældrene og den unge en privat skole, skal forældrene selv betale en evt. difference mellem skolens pris og det beløb foreningen betaler (vi betaler det samme beløb til alle sponsorbørn på samme klassetrin uanset valg af skole).

J. Kastrup Skills Training Center

Også denne gang har jeg kunnet glæde mig over at opleve hverdagen på skolen. De unge på construktion holdene er lige nu i gang med at opføre en administrationsbygning til skolen. Det var dejligt at opleve, at de unge også møder op for at deltage i arbejdet i weekender og i ferien.

Også skræddereleverne kan nu lave nogle pæne ting. De har bl.a. syet kjoler til terminsprøven her i april måned. Mange af dem laver et rigtigt pænt stykke arbejde.

I år skal skræddereleverne sy skoleuniformer til alle vore sponsorbørn i 5. og 6. klasse samt alle uniformer til J- Kastrup Skills Center.

Kastrup Skills Center er sammen med 2 andre Skills centre i Gambia blevet udpeget til at være projektskole, hvilket bl.a. betyder at skolen skal være med til at teste ny standarder. Dejligt at skolen allerede nu har så stor bevågenhed fra det nationale kontor for Skills Centre, at de udpeger skolen til en sådan stor opgave. En af de andre skoler er SOS Skills Centret.

Mr. Bojang – Principal på J. Kastrup Skills var meget stolt af at skolen er udpeget til opgaven.

Volontørjob

I et tidligere Nyhedsbrev skrev jeg, at de på J. Kastrup Skills Center gerne vil have besøg af unge og også gerne seniorer fra Danmark, der vil og kan indgå i undervisningen på skolen.

I marts og april har Thea været på skolen og boet lokal hos en genbo til skolen. Det har været en stor succes, som både skolen og Thea har fået meget ud af.

Thea kan varmt anbefale værtsfamilien til andre, der måtte have lyst til et ophold som volontør på vores skole,

Skulle du selv eller kender du en, der kunne have lyst til et lignende ophold i Gambia høre jeg gerne fra dig.

Loppemarkeder

Den 16. juni vil der blive afholdt et stort loppemarked på adressen Gammel Skolevej 2 i Tømmerby ved Them.

Kom gerne og støt op om foreningens arbejde.

Tjek af sponsorbørn samt udlevering af breve, gaver med mere

Under mit ophold i Gambia fik jeg samlet op på status på de børn/unge, det ikke var muligt at finde i oktober/november. De berørte sponsorer har fået besked.

Containerforsendelser

Der vil i løbet af sensommeren blive sendt en container til Gambia indeholdende skolemøbler, diverse skolemateriale, diverse materialer inkl. pc-er til brug på skills centeret, kørestole, hospitalsinventar samt diverse forbindsstoffer med mere til hospitalerne.

Da det er en container der betales via udenrigsministeriets bevillinger, må der ikke sendes tøj og familiekasser med containeren.

Bestyrelsen i Gambia oktober/november 2018

Der vil være repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia fra den 28. september frem til den 5. december 2018.

Rejser du til Gambia i den kommende sæson og ønsker at gøre brug af foreningens aftale med BB hotel, bedes du kontakte til undertegnede. Obs. der forventes en prisstigning på BB.

Hvis du tænker på at rejse til Gambia i efteråret vinteren 2018 er det en god ide at tjekke priser hos såvel rejsebureauer som hos Brussel Air. Der er særdeles billige billetter og ophold at finde i år. Senest er der i oktober/november fundet flypriser til under 3500 kr.

Aktivitetesdag

Lørdag den 1. september holder KSF en aktivitetsdag - i lighed med den vi sidste år holdt på Fyn. Opslag kan ses på hjemmesiden. Jeg håber rigtig mange vil støtte op om dagen som igen foregår i nogle meget naturskønne omgivelser. Nemlig ved Bøllingsø, som er en historisk perle beliggende tæt ved Engesvang. Søen har været tørlagt men er genskabt i 1990 -erne.

Tæt ved søen findes der en god campingplads – Bølling Sø camping, hvis nogen skulle have lyst til at lave en flere dags tur ud af det.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Mange hilsner Anne Marie Hegelund

amhegelund@webspeed.dk

telefon 6146 0440

 

Nyhedsbrev december 2017

Kære læsere;

Så er det igen tid for udsendelse af breve og karakterer fra vore børn og unge i Gambia.

I år var der en del af vore unge, der ikke har kunnet få udleveret deres karakterark fra Bottrup skolen (på grund af IT problemer på skolen), så hvis du modtager et brev uden karakterer og dit barn går i overbygningsskolen skyldes det i langt de fleste tilfælde fejl på Bottrup skolen.

Der er også i år en mindre gruppe børn/unge, det ikke er lykkedes mig at møde i denne omgang, men hvor jeg har fået oplyst at barnet/den unge fortsat går i skole. Disse børn/unge er sat til tjek i marts måned. Lykkedes det ikke her at møde børnene/de unge udgår de af vores projekt, og sponsorerne vil blive orienteret herom.

Det svære er der fra forældre og børn/unge en del utilfredshed med Bottrup skolen (overbygningsskolen fra 7. til 12. klasse). De årsager, vi får fortalt er især: 1. der lægges for stor vægt på sport. 2. der er en festkultur på skolen. 3. lærerne er ikke dygtige nok.

Ovenstående har betydet, at en del forældre har fravalgt at lade deres børn starte i 7. klasse på Bottrup skolen og i stedet tilmeldt dem skoler i Brikama.

Bestyrelsen har derfor den 4. december 2017 besluttet, at fra og med skoleåret 2018/2019 kan alle forældre/børn fra og med 7. klasse til og med 12. klasse selv vælge skole. Forældrene vil så fra 2018 få udbetalt det beløb vi i foreningen p.t. kalkulerer med pr. elev/pr. klasse.

De børn, der i år er startet i 7. klasse i andre skoler end Bottrup, vil få tilbud om fortsat at være sponseret. Disse børn har jeg ikke set i år. Men familierne vil blive kontaktet i marts måned.

Når jeg er i Gambia igen i marts måned 2018 vil alle forældre/børn/unge fra og med 6. klasse blive orienteret om ændringerne. Desuden vil alle børn fremover ved start i 6 klasse få udleveret skriftlig information om gældende regler fra og med 7. klasse.

Alle sponsorbørn vil fortsat skulle møde ind til tjek i oktober måned, hvor de også fremover skal aflevere karakterark og et brev til sponsor. Møder forældrene og barnet/den unge ikke op til tjek udgår de af projektet.

Generalforsamlingen 2018

Der afholdes generalforsamling lørdag den 3. marts kl. 14:00 på adressen Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægter er vedlagt Nyhedsbrevet. Den endelige dagorden vil være at se på www.ksf-Gambia.dk senest den 23. februar.

Der holdes gensynsmøde fra kl. 12:00, hvor der også vil være mulighed for at købe en let frokostanretning.

Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med andre sponsorer.

 

J. Kastrup Skills Training Center

Det er dejligt at opleve hvor godt vores Skills center fungerer. Skolen har nu optaget et nyt hold 1. års elever i alt 52 unge. Desuden er der 46 unge, der er gået i gang med 2. år på skolen. Dog er der 6 af disse elever, der skal gå 1. år om.

Den nye klassefløj med 3 klasseværelser er taget i brug, hvilket gør, at der nu er rigtig gode rammer for den teoretiske undervisning på skolen.

Construction eleverne øver sig flittigt i praktik. De har lavet tre overgange fra gangstien op til den nye fløj samt plantet mellem gangstien og verandaen. Sidst i november gik eleverne sammen med deres lærere i gang med at bygge en administrationsbygning til skolen. Et særdeles meningsfyldt stykke praktik, som bliver koblet med deres teoretiske undervisning.

Skræddereleverne arbejder også flittigt både i teori og praktik.

Det svære var der i Kembujeh området (i øvrigt i hele Brikama / Serakunda og Banjul området) stor mangel på elektricitet i oktober og november måned. Hvilket betød, at vi oplevede mange dage, hvor der ingen strøm var på skolen. Vi lånte derfor en generator fra SOS-Gambia/Susanne Skovs skole i Tujereng. Stor tak til Susanne og hendes skole. Herefter kunne både skrædder værkstedet, IT undervisningen og alle faner arbejde uden problemer.

Volontørjob

Stor tak til Ulla Kærsgaard, der har været volontør på J. Kastrup Skills Center i 4 uger i oktober og november. Ulla har deltaget i undervisningen af skrædderholdene og været en god inspirator på holdene.

Nedenstående er fortsat aktuelt

På J. Kastrup Skills Center kunne de godt tænke sig besøg af unge og også gerne seniorer fra Danmark, der vil og kan indgå i undervisningen på skolen. Det kunne f.eks. være en ung fra Danmark, der ønsker at rejse i et sabatår eller blot i nogle måneder. Eller det kunne være en senior, der ønsker at bruge 1, 2 ? måneder i Gambia og samtidigt fylde dagene med noget meningsfyldt arbejde. Det vi kan tilbyde er et ulønnet volontørjob/praktikophold på J. Kastrup Skills Training Center evt. kombineret med nogle dage/uger/måneder på Kembujeh skolen (0 – 6 klasse). På begge skoler kan man indgå i undervisningen i fagene engelsk, matematik, sport med mere, og på Skills Centeret også i IT og de praktiske fag.

Rejse og ophold skal man selv betale , men vi kan være behjælpelig med at finde et lokalt sted at bo, her kan du evt. indgår som en del af familien.

I Brikama, der er den nærmeste by, findes der også lokale gæstehuse. En flybillet til Gambia kan p.t. købes fra ca. 3.300 kr. fra København og for 6.000 kr. fra Billund.

Interesserede er velkommen til at kontakte undertegnede. Alle reelt interesserede vil blive inviteret til en samtale om mulighederne og KSF`s forventninger til evt. volontører. Vi ønsker kun at indgå aftaler, hvis vi tror på at opholdet kan blive til gensidig gavn.

Besøg i Gambia oktober/november 2017

I november måned har der været rigtig mange sponsorer i Gambia. Hvilket har betydet, at mange familier har modtaget besøg og hilsner fra Danmark. Det er dejligt at mange rejsende er hjælpsomme og tager hilsner og gaver med til venner/bekendte og familiers sponsorbørn/familier. Hvilket betyder at rigtig mange i ikke mindst i Kembujeh området har glæde af, at vi holder ferie i Gambia.

Mange sponsorbørn tilbragte en god dag på stranden eller med andre aktiviteter sammen med deres sponsorer, hvilket altid er en god oplevelse for såvel børnene som sponsorerne.

Mange sponsorer deltog også i ture sammen, f.eks. sejltur på Gambiafloden, besøg på børneafdelingen på sygehuset i Banjul, spisning og dans på stranden med mere.

Containerforsendelser

Vi sendte en container til Gambia i juli måned med skole og hospitalsudstyr. I denne container var der også møbler til de tre nye klasseværelser på Kastrup Skills Center.

Vi har i år ikke sendt container i efteråret, da vi ikke har kunnet skaffe de ca. 35.000 kr. det koster at sende en.

Vi mangler sponsorer

Vi har lige nu rigtig mange børn og unge der mangler en sponsor, så hvis du kender nogen, der vil hjælpe et barn eller en ung i Gambia, må du meget gerne opfordre dem til at kontakte sponsoransvarlig Ingrid Brammer på ibrammer@live.dk eller på tlf. 2335 2158 efter kl. 16.

Prisen for et sponsorat:

- fra børnehaveklassen til og med 12. klasse er 550 kr.

- J. Kastrup Skills Center - Unge der ikke tidligere har været sponseret – koster det 1100 kr./år/i 3 år.

Sponsorater er fradragsberettigede hos skat.

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for jeres støtte i 2017.

Mange hilsner Anne Marie Hegelund

KSF

amhegelund@webspeed.dk

telefon 6146 0440

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Tidspunkt: lørdag den 3. marts kl. 14:00 – til ca. 17:00

Sted: Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                      A. 0 til 12 klasse

                      B. J. Kastrup Skills Center

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

  • P å valg til bestyrelsen er:
  • Karen Rex
  • Jytte Ramsdal
  • På valg som suppleanter er Marrit Laursen og ?

10. Valg af revisorer samt suppleant

  • På valg som revisor er Leif Østergaard og Jensa Øregaard
  • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer  

11. Eventuelt

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.

Nyhedsbrev maj 2017

Kære Alle sponsorer og læsere;

Jeg kom for 2 uger siden hjem fra nok en dejlig tur til Gambia. Jeg vil i Nyhedsbrevet her give jer et kort referat af de væsentligste ting fra vores projekter dernede og herhjemme.

Betalinger 2017

Først vil jeg lige minde jer alle om, at i år udsender vi ikke girokort, så du/I skal selv huske at overføre betalingen for jeres sponsorbarn/sponsorbørn til skolekontoen. Kontonummeret er 6190-2919206. Betalingen pr. barn er 550 kr./år Medmindre du/I er sponsor i et 3 årigt forløb for en af de unge elever på J. Kastrup Skills Center – her er betalingen 1100 kr./år. Det er en stor hjælp for vores kasser hvis du/I husker at påføre betalingen sponsornummer.

Generalforsamlingen 2017

Den første lørdag i marts blev foreningens generalforsamling afholdt i Silkeborg. Der deltog ca. 50 sponsorer i generalforsamlingen og gensynsmødet forinden. Det er dejligt at mange bakker op om generalforsamlingen. Referartet kan ses på foreningens hjemmeside. www.ksf-gambia.dk

J. Kastrup Skills Training Center

Det var dejligt at komme ned og opleve, hvordan vores Skills center fungerer her ca. ½ år efter opstart. Foreningen har nu en velfungerende skole, hvor de unge trives. Alle de unge har så småt påbegyndt den skolepraktik, der hører med til uddannelserne. Bland andet er det eleverne fra construktion holdet, der har malet det nye faglokale, ligesom de deltager i at lave fundamentet til den kommende klassefløj. Skræddereleverne er godt i gang med at sy forskellige ting, og de har bl.a. også arbejdet med batikfarvning.

Vores leder Mr. Bojang har bortvist 3 elever. 1 på grund af tyveri fra skolen og 2 på grund af manglende motivation for arbejdet på skolen. Det er dejligt at Mr. Bojang viser de unge, at skolen stiller krav om seriøsitet, og at eleverne skal overholde skolens og landets love.

Der er nu lavet et skrædderværksted mellem to containere. Et rigtig dejligt og stort lokale, hvilet betyder en væsentlig forbedring af undervisningssituationen på skolen.

Opførelsen af næste klassefløj er godt i gang. Denne bygning skal indeholde 3 klasseværelser samt depotrum. Byggeriet forventes at være færdigt før skolen starter efter sommerferien den 25. september. Herefter skulle skolen have plads til ca. 150 elever, hvilket vi forventer at have fra 2018.

I september 2017 vil der blive optaget ca. 50 nye elever på skolen. Fagene/uddannelserne vil blive de samme som i indeværende skoleår. Dog vil der under construktion linjen blive tilbud om uddannelse som brøndborer, hvilket er et stort ønske fra skolen i Gambia. Deres begrundelse er, at der er stor mangel på brøndborer i Gambia.

 

Eleverne har nu været til terminsprøver x 2. Her viser resultaterne ikke overraskende, at vi på skolen har mange elever, der ikke er bogligt stærke. På grund af elevernes standpunkt i engelsk og især matematik er det besluttet, at skolen skal tilbyde eleverne ekstra timer i disse to fag i den kommende sommerferie.

Medens jeg var i Gambia deltog vores skole i en sportsdag arrangeret af SOS-Gambias skole (et andet dansk Skills projekt). Det var en meget vellykket dag med ”maraton løb”, faglige input af SOS-Gambia skolens elever, fællesspisning med mere. Det var en dejlig dag, hvor mange af vores elever deltog sammen med Mr. Bojang og en af lærerne.

Facaden på skrædderværkstedet. Det er eleverne der er i gang med at male.

Volontørjob

På J. Kastrup Skills Center kunne de godt tænke sig besøg af unge og også gerne seniorer fra Danmark, der vil og kan indgå i undervisningen på skolen. Det kunne f.eks. være en ung fra Danmark, der ønsker at rejse i et sabatår eller blot i nogle måneder. Eller det kunne være en senior, der ønsker at bruge 1, 2 ? måneder i Gambia og samtidigt fylde dagene med noget praktisk. Det vi kan tilbyde er et ulønnet volontørjob/praktikophold på J. Kastrup Skills Training Center evt. kombineret med nogle dage/uger/måneder på Kembujeh skolen (0 – 6 klasse). På begge skoler kan man indgå i undervisningen i fagene engelsk, matematik, sport med mere, og på Skills Centeret også i IT og de praktiske fag.

Rejse og ophold skal man selv betale , men vi kan være behjælpelig med at finde et lokalt sted at bo. I Brikama, der er den nærmeste by findes der også lokale gæstehuse. En flybillet til Gambia kan p.t. købes fra ca. 4100 kr. fra København.

Interesserede er velkommen til at kontakte undertegnede. Alle reelt interesserede vil blive inviteret til en samtale om mulighederne og KSF forventninger til evt. volontører. Vi ønsker kun at indgå aftaler, hvis vi tror på at opholdet kan blive til gensidig gavn.

Tandprojekt

I oktober var Jensa, Hansa og Heidi igen i Gambia for at fortsætte arbejdet med ”projekt tandsundhed”. Denne gang blev alle 5 klasser screenet. Her viste det sig det svære at rigtig mange af børnene har huller og andre behandlingskrævende tandproblemer. Ca. 110 børn blev henvist til tandlæge. Rigtig mange af dem med henblik på udtrækning af tænder. Alle børnene var færdigbehandlet, da jeg rejste hjem. Børnenes mundhygiejne var i langt de fleste tilfælde ok, hvilket tyder på at problemet ikke kun drejer sig om manglende tandbørstning. Jensa medbragte derfor vandprøver fra Kembujeh området, da hun rejste hjem. Disse prøver viste, at der er et meget lavt fluor indhold i vandet. Denne viden vil vi fremover inddrage i det fortsatte arbejde i ”projekt tandsundhed”.

Alle de unge på J. Kastrup Skills blev også tilbudt screening og efterfølgende behandlinger. Her fandt vi kun 1 af alle de unge, der ikke havde behov for et tandlægebesøg. Alle de unge er ort. om hvordan det videre forløb vedrørende tandlægebesøg foregår, og ”projekt tandsundhed” betaler alle udgifterne herved. De unge var kun lige startet op på tandlægebesøgene medio april, da de skal bruge samme tandlæge som alle børnene fra Kembujeh skolen, hvilket betød stor travlhed hos tandlægen. (der findes kun en tandlægeklinik i området).

Resultaterne fra 5. klasserne og Skills centeret bekræfter, at der er et meget stort behov for at arbejde videre med ”projekt Tandsundhed”

Tandeftersyn på Kastrup Skills

Loppemarkeder

I Silkeborg arbejdes der fortsat med loppemarkeder/bagagerumssalg for at tjene penge til”projekt Tandsundhed”. I år har vi fravalgt fast at stå på bagerumsmarkedet, idet det sidste sommer var en både våd og kold fornøjelse, der krævede mange ekstra ressourcer til tørring og om pakning af ting. I stedet kører vi nu med stadeplads på Byens Bazar og vil desuden deltage i udendørsmarkeder efter tid, lyst og vejrudsigter. I søndags deltog gruppen i det første udendørs marked i indeværende sæson – fortjeneste godt 1600 kr. Og 1600 kr. rækker langt til tandbehandling i Gambia.

Gruppen håber fortsat på at finde penge nok til opførelse af en tandklinik på Skills Center grunden.

Tjek af sponsorbørn samt udlevering af breve, gaver med mere

Under mit ophold i Gambia fik jeg samlet op på status på de børn/unge, det ikke var muligt at finde i oktober/november. De berørte sponsorer får direkte besked.

Som altid var der mange sponsorer, der havde medsendt gaver/penge/breve til deres børn i Gambia. Det er for mig altid en stor glæde at få lov at møde børnene/de unge, når de skal hente/modtage gaverne. Denne gang betød det også en del hjemmebesøg. Dels for at aflevere ris, en ged med mere, men også for at lave opfølgningsbesøg i hjem/hos sponsorbørn med særlige behov/problemer. Disse hjemmebesøg holder jeg meget af, selvom de også ind i mellem kan være meget ressourcekrævende også rent psykisk, da vi jo ikke kan løse alle problemer. En god snak med sponsorbarnet og forældrene gør i langt de fleste tilfælde, at vi kan finde løsninger til begge parters tilfredshed, eller i det mindste så begge parter forstår, hvorfor beslutningerne bliver som de gør.

Containerforsendelser

Der ankom en container til vores projekt i april måned. En stor del af denne forsendelse var kontormøbler, som vi havde modtaget fra en nu lukket møbelfirma på Salling. Stor tak til Ejvind Ramsdahl for formidlingen af denne store donation. De fleste af møblerne skal bruges på vores Skills center, men også SOS-Gambias skole har fået glæde af nogle af møblerne.

Vi håber på at kunne sende yderligere en container i år.

Bestyrelsen i Gambia oktober/november 2017

Der vil være repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia fra den 7. oktober frem til en 27. november 2017. Desuden vil undertegnede være i Gambia i perioden 30.06 til 29.07.

Rejser du til Gambia i den kommende sæson og ønsker at gøre brug af foreningens aftale med BB hotel, bedes du kontakte til undertegnede.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Mange hilsner Anne Marie Hegelund

amhegelund@webspeed.dk

telefon 6146 0440

 

Nyhedsbrev december 2016


     

Kære læsere;

Så er det igen tid for udsendelse af børnebreve, skoleresultater og billeder af børnene. Langt de fleste af jer modtager det hele fra jeres barn. Hvis I har et barn/ung, der er stoppet i skolen enten fordi han/hun har afsluttet skolegangen, valgt en anden skole eller blot ikke længere ønsker at gå i skole, vil I med brevet her modtage et ekstra bilag med besked herom.

Vi har i år haft 39 unge, der har afsluttet 12 klasse eller et Skills center forløb. Desuden er der 32 unge, der er stoppet eller har valgt en anden skole efter 9. klasse, samt 34 andre børn/unge der enten er fraflyttet vore skoler eller er droppet ud af skolesystemet.

Desuden mangler vi at tjekke nogle få børn, der enten var syge eller af anden grund fraværende under tjekket i oktober/november. Disse børn bliver der fulgt op på i marts 2017. Modtager du derfor nu et brev uden billede og årsresultat og uden et ekstra brev, er det fordi dit barn ikke er mødt frem/set, og du hører fra foreningen igen sidst i april måned.

 

Solstrålehistorier

I bestyrelsen bliver vi ofte spurgt om, om det hjælper at støtte børnene i Gambia. Hertil kan vi kun svare ”ja det gør det”. Som bevis herpå har vi i foreningen rigtig mange solstrålehistorier. Vores organisation er nu så gammel, at vi løbende får nye solstrålehistorier. Jeg synes, I her skal have to af historierne.

I 2005 startede familien Bay fra Stoholm med at sponsere en lille yndig pige – Fatous skolegang, familien har støttet pigen frem til hendes studentereksamen. Og efterfølgende med en uddannelse med en bankuddannelse på det der svarer til en dansk handelsskole. Jeg har løbende i alle årene mødt Fatou og moderen. Under mit ophold i Gambia i november, kontaktede moderen og Fatou mig for at sige tak for de mange års hjælp til uddannelsen. En tak der selvsagt er bragt videre til familien Bay. Fatou fortalte, at hun nu er ansat i en bank og kan forsørge sig selv, samt hjælpe moderen med at forsørge de to yngre brødre. Moderen er alene med de tre børn.

Adama er en ung mand sidst i 20-erne. Han bor fortsat hjemme hos forældrene. Adama har fået støtte til en administrativ uddannelse på universitetet. Adama blev færdig her i sommer. Han er nu blevet ansat på et stort internationalt støttet hospital i Bakau. Adama kan nu også hjælpe forældrene økonomisk, og han har økonomi til at stifte sin egen familie.

 

Generalforsamling og gensynsmøde 2017 – OBS. NY ADRESSE

Generalforsamlingen i 2017 afholdes den 4. marts kl. 14:00 på Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Den endelige dagsorden kan ses på hjemmesiden fra medio februar. www.ksf-gambia.dk .

Forud for generalforsamlingen vil der som vanligt være gensynsmøde. Dette starter kl. 12:00 hvor der også vil være muligt at købe en let frokost. Husk der er tilmelde til frokosten.

 

Valg i Gambia

Den 1. december var der valg i Gambia. Valgresultatet betyder, at Gambia får en ny præsident, der repræsenterer flere mindre partier.

J. Kastrup Skills Training Center – nu vejrer Dannebro side om side med det Gambiske flag

Den 5. november markerede vi i Gambia en milepæl for KSF med indvielsen af J. Kastrup Skills Training Center. Vi satte dermed også et flot mindesmærke for Jørgen Kastrups arbejde i og for Gambia. Ideen med et Skills center blev født af Jørgen, og for ham var det vigtigt, at vi kunne/kan tilbyde unge praktiske uddannelser.

Indvielsen blev markeret med deltagelse af lokale borgere, inviterede gæster inklusiv sponsorer og andre interesserede Danskere samt skolens lærer og elever. På god Gambisk vis var der en del talere, klipning af den røde og grønne snor samt underholdning af en lokal artist gruppe. En flot dag som KSF kun kan være stolt af.

Gå evt. ind på foreningens hjemmeside og se billederne fra indvielsen.

På skolen er der nu optaget 52 elever fordelt på en håndværker og en skrædder linje.  Vores mål er at finde sponsorer til alle elever.

 

Medio november startede man på at lave et værksted mellem to containere. Dette værksted skal bruges af skrædder holdet.

Foreningen har modtaget en donation på 60.000 kr. hvilket gør at vi kan påbegynde opførelsen af den næste klassefløj. Bestyrelsen håber på, at vi kan skaffe penge nok til at færdiggøre klassefløjen senest september 2017. Så vi fra september 2017 kan optage yderligere ca. 50 elever.

 

Hvis der er nogen af jer læsere eller jeres venner og bekendte, der måtte have lyst at støtte et ungt menneske med en 3-årig uddannelse mangler vi stadig sponsorer til flere af de unge, der nu er startet på skolen. Prisen er 1100 kr./år i 3 år. Beløbet er fradragsberettiget.

 

Rejser i efteråret

Der har i oktober og november været ca. 40 af foreningens medlemmer på ferie i Gambia, hvilket igen har betydet at rigtig mange af vore sponsorbørn og deres familier har haft besøg. Det er altid en stor glæde for børnene og deres familier, når der kommer besøg af sponsor eller evt. af sponsors familie eller bekendte.

 

Bestyrelsesmedlemmer i Gambia første ½del af 2017

Der vil være repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i perioderne: 6. marts til 17. april.

Desuden forventer jeg at være i Gambia hele juli måned.

Jeg hører gerne fra sponsorer som rejser til Gambia i første ½del af 2017.

 

Mange tak til alle sponsorer og støttemedlemmer for jeres opbakning også i 2016

 

På vegne af bestyrelsen ønsker jeg jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Anne Marie Hegelund

Tlf. 6146 0440

Mail: amhegelund@webspeed.dk

Hjemmesiden: www.ksf-gambia.dk

             


   


                  
 


                    
I
                  
                  
                  
           
                  
           
 
               
          
 
            
                
 
Nyhedsbrev maj 2016

Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen 2016 blev afholdt den 5. marts.  Vi havde en god og konstruktiv dag, som startede med gensynsmøde 2 timer forud for generalforsamlingen. Tak til de mange der som altid mødte op.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at fra og med 2017 udsender vi ikke længere girokort, hvorfor I alle opfordres til at opsætte jeres bankkonto op til automatisk at overføre 550 kr./barn hvert år den 1. juli. Beslutningen er primært for at spare den dyre porto.

Nyhedsbreve kan fortsat findes på foreningens hjemmeside: www.ksf-gambia.dk   Hvis der i foreningen er sponsorer, der ikke har en computer, er i velkommen til at kontakte formanden for at lave en aftale om at få Nyhedbreve tilsendt pr. brev.

Ekstraordinær generalforsamling

Den 19. marts holdt KSF ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden

Ændring af Sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent

Der foreslås, at det fremtidige sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent fastsættes som følgende:

Sponsering af børn/unge fra 0 til og med 12. klasse (uændret) kr. 550,- / år

Sponsering af unge, der starter direkte på J. Kastrup Skills Training Center kr. 1.100,- / år - Her vil der normalt være tale om et treårigt forløb.

Støttemedlemmer, enlige (uændret) kr. 200,- / år

Støttemedlemmer, par + firmaer (uændret) kr. 300,- / år

Forslaget blev vedtaget.

J. Kastrup Skills Training Center

Vi er nu så langt med opførelsen af vores Skills center, at de 2 første hold elever kan starte i september.

Jørgen Rex og Anne Marie Hegelund rejser i sidst i juni til Gambia for, som medlemmer af Skills Centerbestyrelsen i Gambia, at deltage i ansættelse af principal til skolen.

På skolen vil der blive tilbudt 3 årige uddannelser. I år forventer vi, at der starter 2 hold elever op. 1. et hold murerelever 2. et hold skrædderelever. Alle de unge skal også undervises i engelsk, regning, IT, samfundsfag og management. Planen er at optage ca. 50 elever til start i september. Heraf forventes at ca. 15 unge er nogle af vores nuværende sponsorbørn fra 9 klasse. Derudover skal der findes ca. 35 unge, der ikke er sponseret af KSF. Nogle ad disse unge, håber bestyrelsen at kunne finde sponsorer til i henhold til beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling. Altså sponsorer, der tegner et 3 årigt sponsorat af 1100 kr./år.

Prisen for et års skolegang på Skills Centeret bliver ca. 1050 kr./år.

Fortsætter et af KSF sponsorbørn på Skills center eller i 10/11/12 klasse er der sparet op til skoleforløbet via tidligere års sponsorbetalinger.

Kender du nogen, der vil sponsere et ungt menneske i 3 år, må du meget gerne opfordre dem til at kontakte sponsoransvarlig Ingrid Brammer <ibrammer@live.dk>

Bestyrelsen er i gang med at søge fonde med mere for at prøve at skaffe ekstra midler til opstart af Skills Centeret.

Lørdag den 5. november bliver J. Kastrup Skills Training Center officielt indviet og alle sponsorer er meget velkomne til at deltage i ceremonien .

Rejser i efteråret

Der er medlemmer fra bestyrelsen Gambia i perioden 8. oktober til sidst i november. Påtænker du at rejse derned i efteråret, må du gerne give besked til formanden, da vi senere vil sende liste rund om, hvem der rejser hvornår.

 

Containerforsendelser

KSF har igen i år været heldige at få en container betalt fra Mellemfolkeligt samarbejde. Denne container er nu undervejs til Gambia med skoleinventar (meget heraf er til J. Kastrup Skills Centeret), sygehusartikler, senge med mere.

Vi håber at kunne skaffe penge til at sende yderligere en container i september.

Familiekasser

Der vil igen i år være mulighed for at betale transport for en familiekasse, der udleveres til familierne i Gambia = en seniorflyttekasse pakket med tøj, sko, håndklæder, sengelinned, legesager, skoleting m.v. Alle kasser pakkes af bestyrelsen. Prisen bliver igen i år 200 kr./kasse. Pengene går til hjælp til dækning af transporten af containeren.

Bagagerumssalg

Også i år er der sponsorer der de 3 første søndage hver måned står på Bagagerumsmarked i Silkeborg for at tjene penge til vores tandprojekt. I år øremærkes pengene til hjælp til opførelse af en tandklinik på Skills Center grunden. Vi modtager gerne lopper dog ikke møbler og tøj.

I ønskes alle en god sommer.

På bestyrelsens vegne  - Anne Marie Hegelund - Tlf. 6146 0440

Mail: amhegelund@webspeed.dk      Hjemmesiden: www.ksf-gambia.dk