Lidt om skolerne

Kembujeh Lower Basic School

Hele vores skoleprojekt har Kembujeh Lower Basic School som omdrejningspunkt. 

Kembujeh Lower Basic School er en meget fattig, men særdeles veldrevet skole. Skolen har ca. 1.600 elever fra N til og med 6. klasse. På skolen er der ansat en Headmaster, lærere, pedeller og nogle  kvinder til at lave mad i skolens køkken. I alt ca. 70 personer.

Skolen er beliggende i et typisk landdistrikt og modtager børn fra et stort geografisk område, hvilket betyder, at mange af børnene har langt at gå for at komme i skole.

For at udnytte lokalerne er børnene fordelt i to hold. Hvilket vil sige at nogle børn er i skole om formiddagen og andre om eftermiddagen. Skolen er normalt åbent 5 dage om ugen fra kl. 8 til 18. 

På skolen er der mangel på stort set alt lige fra papir, blyanter m.m.til skolemøbler.
Et godt eksempel er skolebiblioteket, hvor der findes en del bøger, som børnene og lærerne kan låne. Men da der ingen reoler fandtes i lokalet, lå alle bøgerne stablet på borde og i kasser, hvilket gjorde det ganske uoverskueligt at se, hvilke bøger, der var på biblioteket. Nu har KSF opsat hylder og lavet kasser til bøger, så nu er der stor overskuelighed.

Alle børn skal bære skoleuniform og sko, når de er i skole.

Hvad koster det at sponsorere et barn?

Fra børnehaveklassen til og med 12. klasse koster det kr. 550,- pr. år. 

Unge på J. Kastrup Skills Center (unge,der ikke allerede er sponsoreret via KSF)

Et 3-årigt forløb koster kr. 1.100,- pr. år.


          

Bottrup - Brikama
(Kinderdorf Technical Senior Secondary School)

På denne skole kan eleverne forsætte fra 7. klasse til og med 12. klasse og slutte med det der svarer til en dansk studentereksamen, hvis evnerne rækker, og familie har råd til at betale for skolegangen.
Skolen ligger mellem Kembujeh og områdets største by Brikama.  
Mange af eleverne har meget langt til skole, så for nogle familier skal der også bruges penge til transport.
Skolen får stor hjælp af en tysk organisation, så den er meget velholdt og godt udstyret med faglokaler. Der findes træ- og metalsløjslokaler, skolekøkken, systue, EDB-rum, bibliotek m.m..