Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver afholdt den 19. juni, hvis forsamlingsforbuddet muliggør det.

Indkaldelse til generalforsamling 2021 - foreløbig dagsorden

Tilmelding påkrævet på grund af COVID 19 restriktioner.

Tidspunkt: lørdag den 19. juni kl. 13:00 – til ca. 15:00

Sted: Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                          A. 0 til 12 klasse

                          B. J. Kastrup Skills Center

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

  • På valg til bestyrelsen er:
  • Jørgen Rex – modtager genvalg
  • Ingrid – modtager genvalg
  • På valg som suppleanter er Marrit Laursen og Hans Britorn – modtager genvalg

10. Valg af revisorer samt suppleant

  • På valg som revisor er Leif Østergaard og Jensa Øregaard
  • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer  

11. Eventuelt