J. Kastrup Skills Training Center

English in the buttom

Indsamlet indtil nu
pr 31. december 2013

172.939,12
 

Det blev oplyst på generalforsamlingen, at målet er 200.000, som kan dække opførelsen af den første bygning. (dette tal kan justeres, når vi får et endelig tilbud fra Gambia)

PROJEKT GRUPPEN BESTÅR AF

Pr. 1. september 2013


Jørgen Rex, Tanghavevej 20, 5883 Oure 24276041
mail:
joergenrex@hotmail.com

Lars Bramsgaard, Skovgårdsvænget 584, 8310 Tranbjerg 28939211
mail:
bramsgaard@webspeed.dk

Steen Eilenberg, Grævlingevej 28, Hammel , 86969595
mail: 
eilenberg@email.dk

Hans Robert Nielsen, Sølyst 24, Silkeborg, 86872612
mail: uogh@os.dk

Opdateres løbende med informationer om projektet i Gambia.

2. Udkast til plantegning. Billedet er fra projektbeskrivelsen som gruppen har udarbejdet.
Som vist på tegningerne, så vil bygningerne blive opbygget i moduler, således, at vi til enhver tid kan tilføje nye lokaler.

Skills Training Center

Projekt beskrivelse:

Kembujeh School friends har gennem de sidste år sponsoreret ca. 800 skolebørn i Gambia. Vi har hidtil ydet støtte til grundskolen, gymnasiet og enkelte til universitetet.

Eleverne afsluttes når de går ud af skolen i 9 klasse eller tidligere. Disse elever får aldrig nogen egentlig uddannelse, og bliver derfor en del af den meget store ungdomsarbejdsløshed i Gambia.

Kembujeh School friends har derfor nedsat en projektgruppe, som arbejder hen mod oprettelse af et Skills Training Center (teknisk skole) i Kembujeh området.

Kembujeh ligger nær Brikama, som er den største by i området med ca. 90.000 indbyggere. I Brikama findes der i forvejen et Skills Training Center.

Vi har haft nogle drøftelser med nogle af vore samarbejdspartnere i Gambia – Kembujeh Village Deverlopment Committee, Master Jallow samt Salieu Camara., og de giver alle udtryk for, at der er et stort behov for et nyt Skills Training Center til lokalområdets mange unge uden uddannelse og meget lidt eller ingen skolegang.

Projektet er tiltænkt som en styrkelse af lokalsamfundet, da det ud over unge, også er et tilbud til voksne.

Projektet i Gambia.

Foreningen har for egne- og indsamlede midler købt et grundstykke på ca. 7.700 M2, beliggende i nærheden af foreningens andre skoleaktiviteter. Her opføres projektet i etaper som tilpasses udviklingen og behovet undervejs.
Bl.a. af hensyn til beskyttelse mod tyveri skal der opføres en 2 m høj mur om hele arealet.
KSF har indgået en aftale med en styregruppe, som består af såvel danske som gambianske medlemmer. Styregruppen vil stå for den praktiske opgave med opførelse af centret, og senere også som bestyrelse for skolen samt være involveret i driften.

Etape I:

Første etape omfatter byggemodning af grunden, herunder indlæggelse af el og vand, samt opførelse af beskyttelsesmuren. Endvidere teori- og værkstedslokaler, en vagt- og teknikbygning, toiletbygning, gæstehus samt indretning af en containerplads til foreningens containere.
Undervisningen skal omfatte både teori og praktiske fag indenfor tømrer-, murer-, elektriker-, VVS fagene samt smede- og maskinarbejde. Hertil også servicefag og IT.
Eleverne skal undervises i brug og vedligeholdelse af både manuelt og elektrisk værktøj, måleteknik, materiale forståelse, fremstilling og forståelse af tegninger m.m..
Undervisningen skal bl.a. som et krav fra regeringen omfatte engelsk og matematik.
Uddannelserne varer 3 år.
Foruden dagsundervisningen skal lokalerne stilles til rådighed for voksne i lokalområdet, hvor de bl.a. tilbydes undervisning i engelsk både skriftlig og mundtlig.
De fleste voksne er analfabeter.
Lokalerne kan endvidere benyttes til orientering om demokrati, hygiejne, sundhed, familieplanlægning og lignende.

Etape 2: 


Denne etape omfatter yderligere teori- og værkstedslokaler samt en kantine med køkken.
Etape 2 vil medføre, at elevtallet kan mere end fordobles.

Etape 3:

I etape 3 opføres toilet- og badefaciliteter samt lokaler, der kan indrettes til salg af lokalt fremstillede varer til tredjemand.
Disse lokaler vil vende ud mod en befærdet vej og vil evt. også kunne udlejes til andre.

Etape 4:

Her opføres et kollegium i 2 etager med i alt 16 dobbeltværelser.
Det forudses, at der på dette tidspunkt vil være elever fra et større område, som vil have behov for at bo på skolen.

Etape 5:

I etape 5 er der afsat plads til yderligere værksted lokaler, som kan indrettes i henhold til behovet.
Vi vil også gerne tilbyde en uddannelse som kok. Vi tænker her, at det skal være en uddannelse, hvor eleverne lærer om "fra jord til bord". Det vil sige, at de skal være med i dyrkning af frugt og grøntsager, lære kendskab til råvarer og forarbejdning af dem, om hygiejne og om salg og økonomi.

Faglokale til tømrer/mureruddannelse:

Faglokale til tømrer/mureruddannelse:

Vi vil her give eleverne en grunduddannelse som tømrer/murer. Efter en tid, skal eleverne deles op i egentlige tømrer- og mureruddannelser.

Uddannelserne skal være en kombination af teori og praktik.

Uddannelserne skal indeholde grundlæggende viden om fagene, så de senere har mulighed for at få et svendebrev.

Uddannelsen varer mellem 1 og 3 år.                                   Max. 25 elever pr. hold.

Faglokale til skræddere:

Faglokale til skræddere:

Vi vil her tilbyde eleverne en uddannelse som skræddere. Undervisningen er en blanding af teori og praktik.

Eleverne skal bl.a. undervises i:

Syning med håndsymaskine, el-symaskine samt evt. overlocker.
Modeltegning, modelkonstruktion, fremstilling af mønstre. 
Materialelære samt farvelære. 
Vævning og batik. 
Salg og økonomi.

Uddannelsen varer mellem 1 og 3 år.                                       
Max. 25 elever pr. hold.      

Lokalerne skal efter skoletid åbnes for voksne kvinder fra lokalområdet, som kan undervises i syning og reparation af tøj.                                                                                  

Udover disse undervisnings lokaler skal der opføres:

Kontorer

Depot rum

Toiletter (nødvendige antal)

Tilslutning af el – d.v.s. købestrøm samt solfangere

Tilslutning af vand – evt. indlagt vand eller egen brønd med pumpe.

 

Etape II

Når plan I er gennemført, og undervisningen er kommet godt i gang, vil vi påbegynde plan II.

Håbet er, at de elever som er tilmeldt Bygningsuddannelsen, bliver klar til at skulle i ”praktik, så de kan hjælpe til med opførelse af nye bygninger.

Eleverne har erhvervet sig de mest grundlæggende færdigheder som tømrer og murer, så de selv kan starte på fremstilling af mursten. Udgrave til sokkel samt foretage forskalling  og støbe sokkel.

 

Til plan II ønsker vi følgende:

Faglokale til uddannelse af smede.   

Eleverne skal bl.a. undervises i:

Materialeforståelse.
Brug af manuelt værktøj samt brug af maskinelværktøj (svejseværktøj, boremaskiner/søjler m.m.)
Måleteknik.
Fremstille og forstå tegninger.
Vedligeholdelse af anvendte maskiner.
Lære at fremstille ting i metal – bl.a. porte, låse, stiger m.m.

Vi ønsker også, at den del af uddannelsen skal anvendes på VVS, hvor eleverne bl.a. skal undervises i:

Arbejde med forskellige former for rør og anlæg, f.eks. til drikkevand
Lære at lave rørsystemer og bukke rør, skære gevind og svejse sammen.
Evt. etablering og vedligeholdelse af solfangere, aircondition m.m.

Uddannelsen varer mellem 1 og 3 år.

Max. 25 elever.

Klasseværelse til smedehold samt køkkenhold.

Klasseværelse til smedehold samt køkkenhold.

Depot rum.

Køkken.      

 Vi vil gerne tilbyde en uddannelse som ”kok”. Vi tænker her, at det skal være et en uddannelse, hvor eleverne lærer om ”fra jord til bord”.D.v.s. at de selv skal være med i dyrkning af evt. frugter/grønsager.
Kendskab til råvarer og bearbejdning af disse. 
Kursus i hygiejne 
Opdækning og servering.
Salg og  økonomi. 
Fremstille og sælge mad til de andre studerende.                                                                               

Uddannelsen varer mellem 1 og 3 år.

Max.  20

Kantine .                                                                                                                                         
 
Hvor kokkene kan servere måltider på undervisningsdage.

The Danish aid associciation Kembujeh School Friends has scheduled the construction af J. Kastrup Skills Training Center for young people in the Kembujeh area. These educations are aimed at young people who have either little or no schooling. The plan is to give tem a chanc for education - a chance in life.

From the local council land, has been made available to the projekt.

1. stage
We start whit the construction af the following:

Office, staff room and storage room.

Classroom
for compulsory subjects as English and Mathematics.
All students must attent classes in English and Mathematics, as required by the Goverment.

Workshop for carpentry and masonry training (construction training)

We want to give the students combined training in bricklaying and carpentry. Duration 1-3 years. Max 25 students.

Workshop for the tailor education.

The teaching is a mixture af theory, practice, measurements, accounting/finance and sales.

After school hours these premises will be available to local women, who can be thaght sewing and reparing of cloting etc. Duration 1-3 years. Max 25 students

2. stage

We hop that students, who are enrolled in building training will be ready to help, whit the construction af the following buildings.

Workshop for training af blacksmiths:
Training as blacksmiths will be offered. In addition these will also be the period af training in plumbing. Duration 1-3 years. Max 25 students

Classrooms

The classrooms will also be avaible to adults from the local area, where they can be offered instruction in English, Reading, Democray, Family Planning etc.

Kitchen

We would like to offer an education as a cook, where the student learn about "food to the people". This means that they must be involved in the cultivation af fruits and vegetables. They must have knowledge af raw materials and the processing af these. They is also training in hygiene, table setting and serving and economy.

Manufacturing and selling of food to other students. Duration 1-3 years. Max 20 students

Raising monney

Construction af J. Kastrup Skills Training Center is funded by donations, collections, projekts and contributions fra foundations and compagnies.

EVRY PENNY COUNTS

Contributions can be made to this bank account:

6190 0007126239

EBAN: DK38619000007126239