J. Kastrup Skills Training Center

English in the buttom

Se flere billeder fra byggeriet under fanen "Foto og Beretninger"  / Skills Center billeder.   


Indsamlet indtil nu
pr. 1. marts 2016

Kr. 499.404,24


Heraf er ca. kr. 170.000,- brugt til køb af grund,

samt overført kr. 299.000,- til byggeriet i Gambia.


Skills Training Center

Projekt beskrivelse:

Kembujeh School friends har gennem de sidste år sponsoreret ca. 800 skolebørn i Gambia. Vi har hidtil ydet støtte til grundskolen, gymnasiet og enkelte til universitetet.

Eleverne afsluttes når de går ud af skolen i 9 klasse eller tidligere. Disse elever får aldrig nogen egentlig uddannelse, og bliver derfor en del af den meget store ungdomsarbejdsløshed i Gambia.

Kembujeh School friends har derfor nedsat en projektgruppe, som arbejder hen mod oprettelse af et Skills Training Center (teknisk skole) i Kembujeh området.

Kembujeh ligger nær Brikama, som er den største by i området med ca. 90.000 indbyggere. I Brikama findes der i forvejen et Skills Training Center.

Vi har haft nogle drøftelser med nogle af vore samarbejdspartnere i Gambia – Kembujeh Village Deverlopment Committee, Master Jallow samt Salieu Camara., og de giver alle udtryk for, at der er et stort behov for et nyt Skills Training Center til lokalområdets mange unge uden uddannelse og meget lidt eller ingen skolegang.

Projektet er tiltænkt som en styrkelse af lokalsamfundet, da det ud over unge, også er et tilbud til voksne.

Projektet i Gambia.

Foreningen har for egne- og indsamlede midler købt et grundstykke på ca. 7.700 M2, beliggende i nærheden af foreningens andre skoleaktiviteter. Her opføres projektet i etaper som tilpasses udviklingen og behovet undervejs.
Bl.a. af hensyn til beskyttelse mod tyveri skal der opføres en 2 m høj mur om hele arealet.
KSF har indgået en aftale med en styregruppe, som består af såvel danske som gambianske medlemmer. Styregruppen vil stå for den praktiske opgave med opførelse af centret, og senere også som bestyrelse for skolen samt være involveret i driften.

Etape I:

Første etape omfatter byggemodning af grunden, herunder indlæggelse af el og vand, samt opførelse af beskyttelsesmuren. Endvidere teori- og værkstedslokaler, en vagt- og teknikbygning, toiletbygning, gæstehus samt indretning af en containerplads til foreningens containere.
Undervisningen skal omfatte både teori og praktiske fag indenfor tømrer-, murer-, elektriker-, VVS fagene samt smede- og maskinarbejde. Hertil også servicefag og IT.
Eleverne skal undervises i brug og vedligeholdelse af både manuelt og elektrisk værktøj, måleteknik, materiale forståelse, fremstilling og forståelse af tegninger m.m..
Undervisningen skal bl.a. som et krav fra regeringen omfatte engelsk og matematik.
Uddannelserne varer 3 år.
Foruden dagsundervisningen skal lokalerne stilles til rådighed for voksne i lokalområdet, hvor de bl.a. tilbydes undervisning i engelsk både skriftlig og mundtlig.
De fleste voksne er analfabeter.
Lokalerne kan endvidere benyttes til orientering om demokrati, hygiejne, sundhed, familieplanlægning og lignende.

Etape 2: 


Denne etape omfatter yderligere teori- og værkstedslokaler samt en kantine med køkken.
Etape 2 vil medføre, at elevtallet kan mere end fordobles.

Etape 3:

I etape 3 opføres toilet- og badefaciliteter samt lokaler, der kan indrettes til salg af lokalt fremstillede varer til tredjemand.
Disse lokaler vil vende ud mod en befærdet vej og vil evt. også kunne udlejes til andre.

Etape 4:

Her opføres et kollegium i 2 etager med i alt 16 dobbeltværelser.
Det forudses, at der på dette tidspunkt vil være elever fra et større område, som vil have behov for at bo på skolen.

Etape 5:

I etape 5 er der afsat plads til yderligere værksted lokaler, som kan indrettes i henhold til behovet.
Vi vil også gerne tilbyde en uddannelse som kok. Vi tænker her, at det skal være en uddannelse, hvor eleverne lærer om "fra jord til bord". Det vil sige, at de skal være med i dyrkning af frugt og grøntsager, lære kendskab til råvarer og forarbejdning af dem, om hygiejne og om salg og økonomi.

 

PROJEKT GRUPPEN BESTÅR AF

Pr. 1. juli 2015


Jørgen Rex, Tanghavevej 20, 5883 Oure 24276041
mail: joergenrex@hotmail.com

Lars Bramsgaard, Skovgårdsvænget 584, 8310 Tranbjerg 28939211
mail: bramsgaard@webspeed.dk

Steen Eilenberg, Grævlingevej 28, Hammel , 86969595
mail:  eilenberg@email.dk

Hans Robert Nielsen, Sølyst 24, Silkeborg, 86872612
mail: uogh@os.dk

Opdateres løbende med informationer om projektet i Gambia.

Som vist på tegningerne, så vil bygningerne blive opbygget i moduler, således, at vi til enhver tid kan tilføje nye lokaler.

    

 

 

 

 

Ekstra tekst

         

  


Nedenstående er skrevet primo juli 2015.    


Så er vi i gang med at bygge.


På generalforsamlingen blev det besluttet at overføre kr. 150.000,- til Skills Center kontoen, se evt. referatet derfra.


Dette gav os mulighed for at starte byggeriet af den planlagte tekniske skole.


Vi indhentede tilbud fra 3 entreprenører, og valgte den, der var billigst, da han samtidig er kendt af de lokale folk i skolebestyrelsen.


De sagde god for ham og tilføjede, at han laver noget pænt arbejde, så han er nu gået i gang.


Han startede i foråret med at bygge en platform til 2 containere, hvoraf vi har den ene.


På beliggenhedsplanen øverst er det nr. 11.


I øjeblikket er han i gang med at bygge klasserummene, nr. 1 på beliggenhedsplanen, og Teknik / vagtmands hus nr. 4.


Nu mangler vi stadig værkstedsbygning og toiletbygning for at kunne starte skolen op.


Så det må vi se, at få skaffet penge til. 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


Jørgen Rex


 


 

      

   


 


 

         

         

                               

 

         

  

   

Opdatering december 2015

Opdatering december 2015.

I november måned var vi, tre af de fire medlemmer af arbejdsgruppen vedr. skills centret, i Gambia. Der blev besigtiget byggeri på grunden, og holdt en del møder, både os tre og sammen med den lokale bestyrelse for skills centret.

De to første bygninger, klasselokaler og vagtmandshus, er så langt, at det kun er finish der mangler. Det blev besluttet at indrette vagtmandshuset, således at det kunne benyttes som kontor, idet der blev luftet planer om at starte allerede efter nytår med at stille bygningerne til rådighed for voksenundervisning. Der blev også luftet muligheden for at starte skills centeret efter sommerpausen med uddannelser, der ikke kræver værkstedsfaciliteter. Det kunne være uddannelser som sekretær, EDB, service/turist eller andre. Vi bad de lokale om at forhøre sig om behovet. For at det kan lade sig gøre at starte op, er vi nødt til at have nogle toiletter, så det blev besluttet at opføre en toiletbygning i forbindelse med klassefløjen. Dette arbejde var de ret langt med inden jeg tog hjem 7. dec.

Økonomisk ser det således ud, at vi nu nemt kan se bunden af kassen. Vi får ikke bygget hverken værkstedsfløj eller mur omkring grunden, før det lykkes os at finde en rig onkel, der vil hjælpe os. Vores fundraisere har sendt over 100 ansøgninger til større og mindre fonde og virksomheder, dette har givet 2 x 5000 kr fra 2 lions klubber. Derudover er der kommet nogle private donationer, og solgt nogle skills center aktier.

 

Raising monney

Construction af J. Kastrup Skills Training Center is funded by donations, collections, projekts and contributions fra foundations and compagnies.

EVRY PENNY COUNTS

Contributions can be made to this bank account:

6190 0007126239

EBAN: DK38619000007126239