Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Tidspunkt: lørdag den 5. marts kl. 14:00 – til ca. 17:00

Sted: Lunde, Vestergade 74, Silkeborg

 

Der skal måske fremvises coronapas ved indgangen.

Der skal måske bæres mundbind, når man ikke sidder ned.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                      A. 0 til 12 klasse

                      B. J. Kastrup Skills Center

 7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

  • På valg til bestyrelsen er:
  • Karen Rex – modtager ikke genvalg
  • Jytte Ramsdahl – modtager genvalg

På valg som suppleanter er:

  •  Marrit Laursen - modtager ikke genvalg
  • Hans Britorn – modtager genvalg

10. Valg af revisorer samt suppleant

  • På valg som revisor er Søren Rex og Jensa Øregaard
  • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer  

11. Eventuelt

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.