Kembujeh School Friends

De ældste breve er i bunden

Kære Sponsor;

Tak for jeres støtte til KSF. Gambianerne har mere end tidligere brug for vores hjælp.

Vi kan nu se tilbage på nok et år, der blev præget af coronaen. Og i skrivende stund med store udfordringer i Danmark. Vi kan kun håbe, at de stigende smittetal snart falder.

I Gambia er man heldigvis ikke så hårdt ramt af sygdommen. Men Gambianerne er til gengæld hårdt ramt af følgevirkningerne på økonomien. Stort set alle varer er steget i Gambia, og mange Gambianer har mistet deres arbejde. Hvilket betyder, at det i mange familier er en stor udfordring at klare de daglige udgifter.

Jeg oplevede også, at der i år kom flere forældre for at bede om sponsorater til deres børn. Familierne kan i mange situationer ikke betale for børnenes skolegang. Flere børn overgår herfor til de arabiske skoler, da det kan være med til at aflaste familiernes økonomi.

I Gambia kan alle voksne gratis blive vaccineret mod coronaen, men det er relativ få der tager mod tilbuddet, idet der verserer rigtig mange historier om bivirkninger med mere. Det skal dog bemærkes at alle der arbejder i turistindustrien er vaccinerede.

Børn og unge

Jeg har været i Gambia i oktober og november for at tjekke op på alle foreningens børn og unge. Der er rigtig mange børn/unge - i alt 115, der har forladt vores projekt i år. Det er elever der har afsluttet deres skolegang/uddannelse, dumpet i 9 klasse og ikke ønsker at gøre brug af vores fortsatte tilbud, nogen der fraflytter området med mere.

Alle sponsorer, hvor børnene/de unge er udgået, skulle nu være kontaktet og tilbudt et andet barn.

Der er ganske få af jer, der modtager et Nyhedsbrev, hvor der ikke samtidigt er vedlagt brev fra jeres sponsorbarn, et billede og karakterark. Det betyder, at jeg ikke har set jeres barn, men at jeg har fået oplyst, at barnet fortsat er i skole. Disse få børn tjekker jeg op på i januar måned, og de berørte sponsorer får brev, når jeg igen er retur i Danmark.

Der blev først afholdt eksamen for 12 klasserne i november måned, hvorfor de unge først har fået deres karakterer her omkring den 7. december. De unge er derfor endnu ikke kommet i gang med fortsat uddannelse – og for mange af dem betyder det, at de først kan starte til sommer eller til september.

Vi indgår fortsat gerne særaftaler med de af jer, der ønsker at støtte jeres sponsorbørn efter 12 klasse.

Generalforsamlingen 2022 – Indkaldelsen vedlagt her

Der afholdes generalforsamling lørdag den 5. marts kl. 14:00 i Lunden Vestergade 74 , Silkeborg Dagsorden i henhold til vedtægter er vedlagt Nyhedsbrevet. Den endelige dagsorden vil være at se på www.ksf-Gambia.dk sidst i februar 2022.

Forud for generalforsamlingen vil der blive holdt gensynsmøde fra kl. 12:30.

Kære Sponsor;

Du/I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår med stor tak for din/jeres støtte til KSF i 2022. Uden din/jeres støtte kunne KSF ikke arbejde.

Skat

Jeg må med stor beklagelse fortælle jer, at KSF fra og med den 1.7.2022 har fået inddraget vores godkendelse til ”at modtage fradragsberettigede gaver”. Begrundelsen er, at vi ikke har modtaget gaver nok i den foregående periode. KSF skal årligt modtage mindst 100 gaver a 200 kr. (fra individuelle gavegivere). Her tæller sponsorbidragene ikke med, idet de tæller som løbende ydelser. Jeg vil derfor gerne opfordre alle, der ønsker at støtte KSF/familierne i Gambia yderligere til altid at indsætte pengene via foreningens konto, så vi igen kan nå op på det krævede antal gavegiver, og dermed igen blive godkendt hos skat.

Børn og unge

Jeg har været i Gambia i perioden ultimo september til sidst i november for at tjekke op på alle foreningens børn og unge. Der er i 2022 i alt ca. 70 børn og unge, der har forladt vores projekt. Det er elever der har afsluttet deres skolegang/uddannelse, dumpet i 9 klasse og ikke ønsker at gøre brug af vores fortsatte tilbud, nogen der fraflytter området med mere.

Alle sponsorer, hvor børnene/de unge er udgået, skulle nu være kontaktet og tilbudt et andet barn.

I år er det lykkedes at finde alle børn og unge på nær 2 børn, som jeg vil forsøge at tjekke op på i januar, idet skolen oplyser, at de fortsat er i skole.

Vi indgår fortsat gerne særaftaler med de af jer, der ønsker at støtte jeres sponsorbørn efter 12 klasse. Der er også i år flere unge, der har afsluttet deres uddannelse ved hjælp af en særaftale. Disse unge kan nu klare dem selv og også ofte hjælpe økonomisk i deres familier.

Generalforsamlingen 2023 – Indkaldelsen vedlagt her

Der afholdes generalforsamling lørdag den 4. marts kl. 14:00 i Lunden Vestergade 74, Silkeborg Dagsorden i henhold til vedtægter er vedlagt Nyhedsbrevet. Den endelige dagsorden vil være at se på www.ksf-Gambia.dk sidst i februar 2022.

Forud for generalforsamlingen vil der blive holdt gensynsmøde fra kl. 12:30.

Aktivitetsdag 2022

Lørdag den 27. august var der aktivitetsdag hos Linda Mølgaard og Bjarne Andersen. En meget vellykket dag – stor tak til Linda og Bjarne for at planlægge og afholde dagen, og ikke mindst for at i åbnede jeres hjem for os.

Der var som altid gå/løbeture rundt i det skønne meget kuperede terræn med efterfølgende frokost. Denne gang i en stor flot have. En rigtig dejlig dag i fantastiske omgivelser.

Dagen indbragte 24.472,50,- kr. der går til hjælp til byggeri på Kastrup Skills Center. Tak til alle der deltog.

Hvis du vil deltage i Gambiadagen i 2023 så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 26. august. Nærmere herom vil blive oplyst på hjemmesiden.

  1. Kastrup Skills Training Center (Hjemmesiden www.joergenx.dk )

I år har vi påbegyndt opførelse af en køkken/cafe bygning. Dette sker med henblik på at få oprettet en ny linje ”fra jord til bord”. En linje som skolen rigtig gerne vil have oprettet. Vi håber at kunne starte denne linje i 2024.

På skills centeret er der en stor overvægt at unge piger. Skills centeret har herfor et stort ønske om at starte en linje, der kan tiltrække flere unge drenge/mænd. Også fordi der netop blandt de unge mænd er stor arbejdsløshed. Man har herfor i skolens bestyrelse vedtaget at forsøge på at få startet en elektriker uddannelse med start fra det kommende skoleår. Denne linje kan for en stor dels vedkommende køres sideløbende med construktion og welding. 

Besøg i Gambia 2022

I november var der mere end 30 sponsorer i Gambia. Det var dejligt at opleve at rejselysten og lysten til at besøge Gambia nu igen er tilbage hos mange.

Under opholdet i november deltog vi alle i årets graduation (nummer 4) på skills centeret. En meget festlig dag og en stor milepæl for vore unge, der nu har færdiggjort en 3 årig uddannelse.

Har du lyst at rejse til Gambia sammen med andre sponsorer, hører vi gerne fra dig.

I 2022 har bestyrelsen være repræsenteret i Gambia i følgende perioder: januar/februar, i juni/juli og igen fra 25. september til den 6.12.

Det bliver fortsat vanskeligere for rigtig mange Gambianer at klare hverdagen. Leveomkostningerne i Gambia er steget rigtig meget over de seneste to år. Et eksempel: i foråret 2022 kostede en sæk ris 1100 D nu i november kostede den 1850 D svarende til ca. 247 kr. Huslejen er også steget markant dernede.

Så du/I må rigtig gerne hjælpe KSF med at skaffe flere sponsorer, da mange familier har stor brug for den hjælp, det giver. Opfordrer gerne evt. interesserede til at kontakte bestyrelsen enten pr. mail eller tlf.

Skivefestival

KSF har også i år deltaget som hjælpere på Skivefestival. Hvilket var en god og indbringende oplevelse. KSF tjente 22.400 kr. på de 3 dage festivalen varede. Tak til alle hjælpere og især stor tak til Ingrid Brammer for initiativet og tovholderfunktionen. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for jeres støtte i 2022.

Mange hilsner

Anne Marie Hegelund Formand KSF amhegelund@webspeed.dk   telefon 6146 0440

Nyhedsbrev december 2021

Aktivitetsdag 2022

Lørdag den 21. august var der aktivitetsdag på Kongens Hus hede.

Der var som altid gå/løbeture rundt i terrænet med efterfølgende frokost. En rigtig dejlig dag med heden klædt i smukke farver.

Dagen indbragte godt 22.000 kr. der går til hjælp til byggeri på Kastrup Skills Center. Tak til alle der deltog.

Hvis du vil deltage i Gambiadagen i 2022 så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 27. august. Nærmere herom vil blive oplyst på hjemmesiden.

J. Kastrup Skills Training Center (Hjemmesiden www.joergenx.dk )

Det lille haveprojekt på skills centeret er kommet godt fra start. Der er høstet hvidkål, løg og tomater. I regnsæsonen blev der dyrket jordnødder i haven. De første papaya træer, der blev plantet i haven i 2020, bærer her et år senere frugt, som snart er færdige til at blive plukket. Der er solgt afgrøder fra have for ca. 1000 kr. En fin start.

Skolen vil gerne udvide haveprojektet, hvilket forventes at ske her først i 2022.

Haveprojektet er tænkt som starten på et fremtidigt projekt/uddannelse ”Fra jord til bord”. Eleverne har nu påbegyndt opførelsen af fundamentet til det hus (køkken og Cafe), der fremover skal danne de fysiske rammer om uddannelsen.

Besøg i Gambia 2021

Der var en mindre gruppe sponsorer i Gambia i november. Sponsorerne aflagde hjemmebesøg med mere som sædvanligt. Gruppen var også på en 2-dages tur lidt op i landet.

Under opholdet i november deltog vi alle i årets graduation på skills centeret. En meget festlig dag og en stor milepæl for vore unge, der nu har afsluttet 3 års uddannelse.

Mange fravalgte at rejse til Gambia i år på grund af usikkerhed i forbindelse med coronaen.

Har du lyst at rejse til Gambia sammen med andre sponsorer, hører vi gerne fra dig.

I 2021 har bestyrelsen være repræsenteret i Gambia i følgende perioder: marts / april, i maj, i juli og igen fra 27. september til den 30.11. Vi har ikke oplevet problemer med at passe foreningens arbejde dernede.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for jeres støtte i 2021.

Mange hilsner

Anne Marie Hegelund

Formand KSF

amhegelund@webspeed.dk     telefon 6146 0440

Kære Sponsor;

2020 blev et helt særligt år, hvor COVID 19 satte sine spor i hele verden. Følgevirkningerne er store i hele verden, men især i de fattige lande er det med store mærkbare følgevirkninger. I Gambia f.eks. ligger næsten hele turistindustrien stille og rigtig mange hoteller, spisesteder med mere er fortsat her i december lukket. Hvilket betyder at rigtig mange er uden arbejde og dermed også uden en indtægt.

Det er dejligt at vide, at på mandag sker der formentlig en godkendelse af den første COVID 19 vaccine til brug i EU og dermed også i Danmark. Man må så håbe, at de rige lande husker at afsætte penge så også verdens fattige kan få glæde af de kommende vacciner.

Gambia har lige som mange andre lande haft deres grænse lukket. Grænsen blev åbnet igen sidst i oktober.

Derfor måtte vi i år søge om indrejsetilladelse for at komme ned at betale skolepenge med mere. Ligesom det har krævet en ny forsikring, da mange rejseforsikringer ikke dækker så længe, man rejser i ”orange eller rød” zone. Jeg rejste til Gambia i starten af oktober og Jørgen Rex kom ned sidst i oktober. Vi rejste begge hjem den 7. december efter nogle dejlige og uproblematiske uger dernede, hvor vi bl.a. har tjekket børn og unge, betalt skolepenge, afviklet sponsorbesøg, fået tømt og fordelt tingene fra en container, været på Kastrup Skills Center, holdt møder og ikke mindst været med til at starte et lille haveprojekt op på Skills centeret.

Børn og unge

Skolerne i Gambia lukkede ned midt i marts og genåbnede først igen fra midt i oktober, hvilket også betød, at vi først kom i gang med at tjekke børn/unge og at betale skolepenge sent.

Der er i år 54 børn og unge, der er udgået af KSF af forskellige årsager. Det kan være på grund af flytning, overgang til koranskole, afsluttet 9 klasse - men dumpet og ikke ønsket at gå om eller fortsætte på Skills Center, afsluttet 12 klasse - men ikke fået en særaftale eller blot fordi barnet/den unge ikke længere ønsker at gå i skole. Der er sendt mail til alle berørte sponsorer. En stor tak til alle jer, der har taget et nyt barn.

Der er ganske få af jer, der modtager et Nyhedsbrev, hvor der ikke samtidigt er vedlagt brev fra jeres sponsorbarn, et billede og karakterark. Det betyder, at jeg ikke har set jeres barn, men at jeg har fået oplyst, at barnet fortsat er i skole. Disse få børn tjekker jeg op på i marts måned, og de berørte sponsorer får brev sidst i april eller først i maj, når jeg igen er retur i Danmark.

Igen i år har vi indgået mange individuelle aftaler med unge efter 12 klasse om fortsat uddannelse. Tusind tak til jer sponsorer for fortsat hjælp til jeres unge. Det er helt fantastisk dejligt at se vore unge blive færdige med diverse uddannelser. Vi/KSF har nu årligt unge, der afsluttet uddannelser fra diverse uddannelsesinstitutioner. Her tror jeg på, at KSF virkelig er med til at gøre en forskel, ikke kun for den enkelte unge, men også for de unges familier og for Gambia.

Mange af de unge som læser på Universitetet, Colleges, GTTI, MDI og andre lignende uddannelsessteder har under nedlukningen modtaget net-baseret undervisning. Flere af dem har fået deres eksaminer udskudt, og de må se i øjnene, at de vil få deres uddannelser forlænget.

Det er med glæde, at jeg kan konstatere at normerne i Gambia også ændre sig. Det er ikke længere er ualmindeligt at se de unge kvinder fortsætter deres uddannelser, selvom de får børn og evt. også bliver gift. I mange familier passer bedstemødrene de små, medens mor passer sin uddannelse. På Skills centeret er det tilladt de unge mødre at medbringe deres babyer så længe det ikke forstyrrer undervisningen. 

Generalforsamlingen 2021 – Indkaldelsen vedlagt her

Der afholdes generalforsamling lørdag den 6. marts kl. 11:00 i Lunden Vestergade 74 , Silkeborg  

Dagsorden i henhold til vedtægter er vedlagt Nyhedsbrevet. Den endelige dagsorden vil være at se på www.ksf-Gambia.dk senest den 27. februar

Aktivitetsdag i Viborg

Lørdag den 29. august var der aktivitetsdag ved Viborg Langsø. Der var arrangeret gå/løbeture rundt om søen og efter frokosten var der en guidede bytur, hvor Grethe Grangaard viste rundt i den gamle bydel.

Det blev en fantastisk skøn naturoplevelse og en spændende bytur.

Tak til Gunnar og Grethe Grangaard og Karen og Jørgen Rex for planlægningen og alt det praktiske arbejde i forbindelse med afviklingen af dagen.

Dagen indbragte godt 27.000 kr. der går til hjælp til muren på Kastrup Skills Center. Tak til alle der deltog.

Hvis du vil deltage i Gambiadagen i 2021 så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 28. august. Nærmere herom vil blive oplyst på hjemmesiden.

Tandprojekt

På grund af Coronaen har det ikke været muligt at få studerende til Gambia i år. De små i Nursery skolen fortsætter med tandbørstning på alle skoledage. Der blev udleveret nye tandbørster og tandpasta.

J. Kastrup Skills Training Center (Hjemmesiden www.joergenx.dk )

Skills Centeret har ligesom alle andre skoler i Gambia været lukket ned i næsten 8 mdr. Det hold, der skulle have været færdige til sommerferien, har været på skolen igen fra midt i oktober og frem til nu, hvor de her i december har gennemført deres afsluttende eksamener.

Optaget af nye elever har i år været mere træg end tidligere år. Skrædderholdet er dog fyldt helt op. Håndværkerlinjerne har derimod mange tomme pladser. Skolen vil derfor her i december forsøge med radiospot for at se om de kan tiltrække nogle flere elever.

Der er nu bygget mur hele vejen rundt om skolen. Muren er dog ikke helt færdig endnu, idet den skal forsynes med nogle jerngitre, og der mangles også noget pudsning endnu. Stor tak til de af vore gamle elever, der har arbejdet gratis på skolen med at opføre muren.

En gruppe besående af primært 5 elever fra det første hold, der blev færdige sidste sommer, har været meget aktive med frivilligt ulønnet arbejde på Skills centeret gennem hele det forløbne år. Disse 5 unge er alle kommet ind på fortsat uddannelser. 4 af dem på en 1-årig overbygning og 1 af dem på en 3-årig uddannelse på GTTI. Tak til sponsorerne for fortsat hjælp til disse ihærdige unge mænd.

Vi har fået sat gang i et lille haveprojekt. Et forsøg på at lave en lille indtægt til skolen, men også en spæd start på et fremtidigt projekt/uddannelse ”Fra jord til bord”. Ideen er, at det er eleverne, der på skift skal passe haven. En form for pligtarbejde som en modydelse for en gratis uddannelse.

De første papaya træer blev plantet medens Jørgen og jeg var i Gambia. Planen er at der skal plantes yderligere papaya træer og nogle bananpalmer. Desuden skal der dyrkes diverse grøntsager i haven.

Besøg i Gambia 2020

Kun meget få fra KSF har i år haft mulighed for at besøge Gambia.

Har du lyst at rejse til Gambia sammen med andre sponsorer, hører vi gerne fra dig.

I 2021 vil bestyrelsen være repræsenteret i Gambia i følgende perioder:

8. marts til ca. 20. april

Måske i juli

Ca. 27. september til starten af december

Containerforsendelser

KSF sendte den indtil videre sidste container afsted til Gambia i august måned. Containeren ankom til Gambia primo oktober. På grund af nye regler vedrørende humanitære bevillinger tog det lidt tid at få den frigivet.

Ønsker du at sende noget til din sponsorfamilie i Gambia, er det lige nu muligt at få ting sendt via Ousman Bojang. Ousman sender en container her i starten af januar og formentlig en igen sidst i februar.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for jeres støtte i 2020.

Mange hilsner

Anne Marie Hegelund

Formand KSF

amhegelund@webspeed.dk     telefon 6146 0440

Nyhedsbrev april 2020

Kære Alle;

Hermed en stor hilsen og mange tanker til alle i denne Corona forandrede verden.

Jørgen Rex, Inge Støyer og jeg rejste til Gambia den 10. marts og kom alle hjem igen (Inge og jeg desværrefør planlagt) den 26. marts til et totalt forandret Europa og Danmark.

Inden vi forlod Gambia, var alle uddannelsesinstitutioner lukket ligesom stort set alle hoteller og spisesteder var lukket ned. Også lufthavnen var lukket for alle normale fly. Senere er også rigtig mange forretninger og andre arbejdspladser blevet lukket. I Gambia gør man, ligesom i Danmark, rigtig meget for at undgå smitte med corona. Indtil i dag er der konstateret 10 tilfælde af corona i Gambia. Kun 2 af disse tilfælde er smittet i Gambia. De øvrige 8 er personer, der er kommet fra udefra og efterfølgende konstateret positive. Næsten alle har været i karantæne. Der er fortsat flere i karantæne i Gambia.

Der er fortsat ingen planer for hvornår skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner åbner igen i Gambia.

Ramadanen starter her torsdag den 23.04. eller fredag – så der sker næppe noget før efter Ramadanen. Hvad det kommer til at betyde for vore unge i 9. og 12. klasse samt på 3. år på Skills Centeret ved vi endnu ikke.

Nederst i Nyhedsbrevet kan der ses et print fra Sundhedsministeriet i Gambias daglige opdatering om Coronasituationen dernede.

Betalinger 2020

Lige en reminder til alle om, at det snart er tid til at overføre betalingen for jeres sponsorbarn/sponsorbørn til skolekontoen. Sidste frist er den 1. juli. Kontonummeret er 6190-2919206. Betalingen er fra og med 2020 pr. barn 600 kr./år(beslutning på generalforsamlingen i år). Medmindre du/I er sponsor i et 3-årigt forløb for en af de unge elever på J. Kastrup Skills Center – her er betalingen 1100 kr./år. Det er en stor hjælp for vores kasser, hvis du/I husker at påføre betalingen jeres sponsornummer.

Gambiadag 2020.

Årets gambiadag foregår i Viborg lørdag d. 29. august 2020.

Bestyrelsen håber på stor opbakning til dagen. Du kan se omtalen af dagen  her .

Nye sponsorer

Vi mangler nye sponsorer såvel til de almindelige skoleforløb som til vore unge på Kastrup Skills Center, du må derfor meget gerne opfordre venner og bekendte til at blive sponsor i KSF.

Volontører

I januar startede der en ung pige Rebecca som volontør dels i Nursery på Kembujeh skolen og dels på Kastrup Skills. Rebecca har boet lokalt, hvilket har fungeret meget tilfredsstillende. Meningen var, at hun skulle være i Gambia frem til midten af maj. Desværreblev det - på grund af coronaen - et meget anderledes forløb end planlagt. Rebecca valgte dog at blive i Gambia og se tiden an. Rebecca kom hjem den 18. april med et Svensk evakueringsfly. 

J. Kastrup Skills Training Center

På vores skills center er alt skolegang også lukket ned. Og kun fremtiden kan vise hvornår der igen bliver normal skolegang. På trods heraf arbejdes der dog lidt med opførelse af muren rund om hele grunden. Man er nu godt i gang med at sætte muren på 3. langside.

Sammen med bestyrelsen i Gambia arbejder Jørgen og jeg med et projekt, hvor det er meningen, der skal oprettes en køkkenhave og indrettes faciliteter til tørring af frugt. Det er et miniprojekt som på sigt gerne skal ende med et egentligt projekt/uddannelse ”Fra jord til bord”. En uddannelse der skal uddanne de unge indenfor havebrug, madlavning o.l. Men forhåbentlig også et projekt der kan ende med at give en mindre indtægt til skolen.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Mange hilsner Anne Marie Hegelund

telefon 6146 0440

Nyhedsbrev dec. 2019

Kære Sponsor;

Stor tak til alle sponsorer for jeres støtte til Foreningens arbejde i Gambia. Jeg har også i år været i Gambia i perioden september til primo december. Jeg har rigtig mange hilsner og tak med hjem til alle sponsorer. Forældrene og børnene/de unge er meget taknemmelige og glade for den hjælp, de modtager fra jer.

Børn og unge

Den 30. september startede vi med at udbetale skolepenge og tjekke at børnene og de unge fortsat passede deres skolegang/uddannelse. Som altid har det været en stor fornøjelse at møde børnene/de unge og deres forældre.

Det kan mærke, at vi nu har rigtig mange unge, der afslutter deres skolegang. Mange stopper efter 9 klasse fordi de ikke består og ikke ønsker at komme på Skills Center. Nogle efter 12 klasse - her er der også i år lavet en del individuelle aftaler. Aftaler hvor sponsor fortsætter med at hjælpe den unge med en egentlig uddannelse. I år er der lavet aftaler vedrørende uddannelse på bl.a.: colleges, universitetet, GTTI og MDI.

Den helt store oplevelse denne gang var gradueringsfesten for vores første elevhold, der var blevet færdiguddannede efter 3 år på J. Kastrup Skills Center. Vi var 36 sponsorer der deltog, og mange gæster ude fra både lokale og andre danskere. De nyuddannede skræddere og constructorer var klædt på i det helt store skrud, sorte kapper, og gradueringshatte, og pigerne med sminke, parykker og kunstige øjenvipper. Det var et brag af en fest, mange taler, musik, overdragelse af beviser og til slut spisning. En god dag for alle. Du kan se billeder fra dagen på hjemmesiden http://www.joergenx.dk/

Der er kommet rigtig mange nye sponsorer i året løb. Hvor er det dejligt, at I vil hjælpe os med at hjælpe børnene og de unge til at få en uddannelse. Velkommen og tak til alle I nye sponsorer. Også mange tak til I ”gamle” sponsorer, der har tegnet nye aftaler i årets løb. Det er der mange af jer der har gjort.

Generalforsamlingen 2020

Der afholdes generalforsamling lørdag den 7. marts kl. 14:00 i Lunden Vestergade 74 , Silkeborg Dagsorden i henhold til vedtægter er vedlagt Nyhedsbrevet. Den endelige dagorden vil være at se på www.ksf-Gambia.dk senest den 1. marts.

Der er gensynsmøde fra kl. 12:00, hvor der også vil være mulighed for at købe en let frokostanretning.

Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med andre sponsorer. Husk tilmelding hvis du ønsker frokost.

Aktivitetsdag ved Hampen Sø

Lørdag den 31. august var der aktivitetsdag ved Hampen Sø. Der var arrangeret gå/løbeture rundt om søen. Vejret var igen i år med os.Det blev en fantastisk skøn naturoplevelse for alle.

Efter aktiviteterne nød vi frokosten med udsigt ud over søen. De (måske var det kun den) rigtige Vikinger tog også en dukkert i søen.

Dagen indbragte ca. 35.000 kr., der går til hjælp til byggeri på Kastrup Skills Center. Tak til alle der deltog.

Hvis du vil deltage i Gambiadagen i 2020 så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 29. august. Dagen komme til at foregå ved Viborg søerne. Nærmere herom vil blive oplyst på hjemmesiden.

Tandprojekt

Her i november/december har der været 20 unge fra Tandlægehøjskolen i Gambia. De unge har selv betalt deres rejse og ophold. De har været dernede i 4 uger. Under besøget har de studerende tjekket tænder og mundhygiejne hos alle børn i Nursery og alle 5. klasser på Kembujeh skolen (ca. 400 børn), hvilket har medført at rigtig mange af børnene er sendt til behandling hos lokale tandlæger. KSF betaler også nødvendig (tandpine/tandbyld o.l.) behandling for børn, der ikke er sponseret. Desuden blev alle på J. Kastrup Skills Center tilbudt almindelig undersøgelse og behandling for tandsten. Det svære har rigtig mange af de unge mange huller og total ødelagte tænder. Mange blev også her videresendt til tandlæge med henblik på tandudtrækning og anden nødvendig behandling. En enkelt af de unge blev henvist med henblik på udtrækning af 7 tænder (stumper af tænder). I alle klasserne er der vejledt om sund kost og god mundhygiejne.

De studerende fik også tid til at besøge Fondgams Skills Center i Tujering. (også et dansk prokekt)

Stor tak til de 20 unge studerende for en fantastisk flot indsats.

J. Kastrup Skills Training Center (Hjemmesiden www.joergenx.dk )

Vi har ved starten af indeværende skoleår overtaget en del (ca. 20) elever fra et anden Skills Centere, som det svære måtte lukke på grund af for få elever. Disse elever er kommet ind på henholdsvis år 2 og år 3 på samme uddannelse, som de var i gang med på den tidligere skole. Der er tale om unge som selv skal betale for deres uddannelse. Det er dejligt at vores skole på den måde kan hjælpe de unge, der var kommet i en træls situatuon.

Vi har nu ca. 140 elever på skolen.

Skolen tog i starten af oktober en ny værkstedsbygning i brug. Bygningen er beregnet til svejser- og constructions eleverne, som indtil da har måtte arbejde udendørs.

Skolens elever starter i januar med at opføre en mur hele vejen rundt om skolen. Der er et stort behov for at få muren bygget, så man slipper for at have geder, får, høns og køer gående på skolens område. Men også for at undgå at børnene og andre fra området forstyrrer undervisningen.

Frivillige

Vi har haft flere unge volontører i Gambia i løbet af 2019. Det giver både noget godt til de unge volontører, men også til skolerne og eleverne i Gambia. De unge bor lokalt, hvilket fungerer særdeles tilfredsstillende.

I januar rejser der igen en ung volontør med til Gambia. Pigen skal dels være i Nursery skolen og dels på Kastup Skills Center.

Unge såvel som ældre, der har lyst til at bruge nogle uger/måneder som volontør, er altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen for nærmere information om mulighederne.

Lige nu kunne vi rigtig godt tænke os at finde:
Volontør til skrædderuddannelsen på vores tekniske skole i Gambia.
Vi søger en frivillig, der vil være med til at inspirere vores unge under uddannelse og være med til at højne niveauet i uddannelsen.
Det kan være en ung eller ældre, mand eller kvinde, faglært eller autodidakt, kravet er, at man har interesse for og erfaring i arbejdet med tekstiler.
Det er en betingelse, at man selv afholder alle udgifter i forbindelse med turen og opholdet. Vi er behjælpelige med at finde lokal (billig) indkvartering, hvis det er ønskeligt.
Skolen er et skills center (teknisk skole), der er oprettet af Kembujeh School Friends (KSF), der er en dansk organisation, der støtter børns uddannelse i kembujehområdet i Gambia i Vestafrika. Skolen blev oprettet i 2016, og har i år haft graduation med det første elevhold.
Læs mere om Kembujeh School Friends på: ksf-gambia.dk
Læs mere om skolen på: joergenx.dk
Hvis du er interesseret, kontakt:
Anne Marie Hegelund, amhegelund@webspeed.dk. Tlf.: 61460440 eller
Jørgen Rex, joergenrex@hotmail.com. Tlf.: 24276041

Besøg i Gambia 2019

I løbet af året har der været rigtig mange sponsorer i Gambia. Og som altid har sponsorerne tilbragt nogle gode timer i selskab med sponsorbørnene og deres familier.

Har du lyst at rejse til Gambia sammen

 med andre sponsorer, hører vi gerne fra dig.

I 2020 vil bestyrelsen være repræsenteret i Gambia i følgende perioder:

10 januar til den 16. februar

10. marts til den 8. april

Ca. 26. september til starten af december

Containerforsendelser

I bestyrelsen har vi besluttet at lukke ned for containerforsendelserne i løbet af 2020. Vi har opsagt vores lager i Tømmerby. Vi modtager derfor ikke yderligere effekter til forsendelse.

Der er i 2019 sendt en container til Gambia. Også denne gang måtte vi vente længe og til Banjul mange gange før vi fik containeren ud. Der var tale om problemer mellem shipping firmaet i Gambia og havnemyndighederne dernede. Men træls var det for os.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for jeres støtte i 2019.

Mange hilsner

Anne Marie Hegelund

KSF

amhegelund@webspeed.dk     telefon 6146 0440

Nyhedsbrev december 2018

Kære læsere;

Stor tak til alle sponsorer for jeres støtte til Foreningens arbejde i Gambia. Jeg har været i Gambia i godt 8 uger her i oktober og november, og jeg har rigtig mange hilsner og tak med hjem til alle jer sponsorer. Forældrene og børnene/de unge er meget taknemmelige og glade for den hjælp, de modtager fra jer.

I år skulle vi for første gang udbetale skolepenge direkte til alle unge/forældre i 7. til 12. klasse. Kommer de unge og forældrene med sidste års skoleresultat og et brev til sponsor, får de udbetalt alle skolepenge til det kommende år. Det er så op til forældrene at betale alle udgifter i forbindelse med barnet/den unges skolegang. Der er mange af sponsorbørnene og deres forældre, der har gjort brug af det fri skolevalg, vi nu tilbyder fra 7. klasse.

Alle børn i 0. til 6. klasse – alle på Kembujeh skolen - betales som tidligere ved at det er Foreningen, der sørger for uniformer, bøger, mad med videre. Forældrene får kun udleveret penge til sko og evt. skoletaske.

Det er altid en stor glæde at se alle børnene og deres forældre ved det årlige tjek. I år har jeg tydeligt kunne mærke, at alle nu er vant til, at det årlige tjek foregår på J. Kastrup Skills Center. Her er der mere ro og mulighed for at sidde uforstyrret i et lokal under samtalerne med forældre og børn.

Der er i år afsluttet mange sponsoraftaler. 10 er udgået efter 12. klasse, 10 har afsluttet uddannelse fra et skills center, 42 er udgået af andre årsager. Mange af disse 42 er unge, der ikke har bestået 9 klasse, og som ikke ønsker at gå om og ej heller ønsker at overgå til et Skills Center. 15 unge har valgt at komme på Kastrup Skills Center. Desuden er der oprettet en del særaftaler (aftaler hvor sponsor indgår aftale om at støtte den unges uddannelse efter 12. klasse.

Generalforsamlingen 2019

Der afholdes generalforsamling lørdag den 2. marts kl. 14:00 i Lunden Vestergade 74 , Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægter er vedlagt Nyhedsbrevet. Den endelige dagorden vil være at se på www.ksf-Gambia.dk senest den 23. februar.

Der holdes gensynsmøde fra kl. 12:00, hvor der også vil være mulighed for at købe en let frokostanretning.

Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med andre sponsorer. Husk tilmelding hvis du ønsker frokost.

Aktivitetsdag ved Bølling Sø

Den 1. september afholdt vi en aktivitetsdag ved Bølling Sø. Der var arrangeret gå/løbeture dels rund om Bølling Sø og dels en kortere rute.

Det blev en fantastisk skøn naturoplevelse for alle. Efter aktiviteterne nød vi alle frokosten med udsigt ud over søen. Der mødte det svære kun ca. 20 medlemmer op på dagen.

Dagen indbragte ca. 16.000 kr., der går til hjælp til byggeri på Kastrup Skills Center

På trods af det lave antal deltagere vil vi igen i 2019 arrangere en lignende aktivitet. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 31.08.

J. Kastrup Skills Training Center (se evt. Hjemmesiden www.joergenx.dk )

Det var dejligt se at det nye kontorhus, som er opført af eleverne på håndværkerlinjen og deres lærer, nu er taget i brug. Et flot arbejde som skolens elever og lærer absolut kan være stolt af.

Næste byggeprojekt på Skills Centeret bliver opførelse af en værkstedsbygning. Også denne bygning skal primært opføres af skolens elever og lærer. Jørgen og Steen afmærkede placeringen af bygningen, og arbejdet med at klargøre grunden gik i gang i november måned.

Der er nu 3 årgange på skolen. I alt ca. 130 elever fordelt på 3 uddannelser Construction, Svejsere og Skræddere. Der er i år optaget 53 nye elever.

I november blev der afholdt en aktivitetsdag for elever og sponsorer. En spændende dag hvor eleverne optrådte med forskellige indslag, ligesom der var aktiviteter arrangeret af sponsorerne. Dagen blev afsluttet med fællesspisning. Tak til skolen for en veltilrettelagt dag.

Frivillige efterlyses fortsat

På J. Kastrup Skills Center ønsker de besøg af unge og også gerne seniorer fra Danmark, der vil og kan indgå i undervisningen på skolen. Det kan f.eks. være en ung fra Danmark, der ønsker at rejse i en sabbatår eller blot i nogle måneder. Eller det kan være en senior, der ønsker at bruge 1 eller flere måneder i Gambia og samtidigt fylde dagene med noget meningsfyldt arbejde. Det vi/KSF kan tilbyde er et ulønnet volontørjob/praktikophold på J. Kastrup Skills Training Center evt. kombineret med nogle dage/uger/måneder på Kembujeh skolen (0 – 6 klasse). På begge skoler kan man indgå i undervisningen i fagene engelsk, matematik, sport med mere, og på Skills Centeret også i IT og de praktiske fag.

Rejse og ophold skal man selv betale , men vi kan være behjælpelig med at finde et lokalt sted at bo, her kan du evt. indgår som en del af familien.

I Brikama, der er den nærmeste by, findes der også lokale gæstehuse. En flybillet til Gambia kan p.t. købes fra ca. 4.000 kr.

Interesserede er velkommen til at kontakte undertegnede. Alle reelt interesserede vil blive inviteret til en samtale om mulighederne og KSF`s forventninger til evt. volontører. Vi ønsker kun at indgå aftaler, hvis vi tror på at opholdet kan blive til gensidig gavn.

Besøg i Gambia oktober/november 2018

I november måned har der igen været mange sponsorer i Gambia. Og som altid har sponsorerne tilbragt nogle gode timer i selskab med sponsorbørnene og deres familier.

Har du lyst at rejse til Gambia sammen med andre sponsorer, hører vi gerne fra dig.

Bestyrelsen er repræsenteret i Gambia igen i 2019 fra den 6. marts til sidst i april og igen i hele oktober og november måned.

Containerforsendelser

Midt i august blev der pakket og sendt en container indeholdende skole- og hospitalsudstyr. Planen var at containeren skulle ankomme til Gambia ca. 1.10. Containeren ankom en uge forsinket. Det svære have det firma, der skulle tage den ud fra Havnen i Gambia, forlagt papirerne, hvilket betød at containeren først kom ud den 23. november. Det gav os en hel del ekstra besvær og kostede firmaet i Gambia mange penge. Vi nåede lige at få den tømt og det meste fordelt inden jeg rejste hjem den 26.11.

Vi håber at kunne sende en container igen i efteråret 2019.

Vi mangler sponsorer

Vi har lige nu rigtig mange børn og unge der mangler en sponsor, så hvis du kender nogen, der vil hjælpe et barn eller en ung i Gambia, må du meget gerne opfordre dem til at kontakte sponsoransvarlig Ingrid Brammer på ibrammer@live.dk eller på tlf. 2335 2158 efter kl. 16.

Prisen for et sponsorat:

- fra børnehaveklassen til og med 12. klasse er 550 kr.

- J. Kastrup Skills Center - Unge der ikke tidligere har været sponseret – koster det 1100 kr./år/i 3 år.

Sponsorater er fradragsberettigede hos skat.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for jeres støtte i 2018.

Mange hilsner Anne Marie Hegelund

KSF

telefon 6146 0440

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Tidspunkt: lørdag den 2. marts kl. 14:00 – til ca. 17:00

Sted: Lunde, Vestergade 74, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                      A. 0 til 12 klasse

                      B. J. Kastrup Skills Center

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand – kun lige år

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

P

å valg til bestyrelsen er:

Jørgen Rex – modtager genvalg

Ingrid Brammer – modtager genvalg

På valg som suppleanter er Marrit Laursen Hans Britorn

10. Valg af revisorer samt suppleant

På valg som revisor er Leif Østergaard

Jensa Øregaard

og

På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer

11. Eventuelt

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.

Nyhedsbrev maj 2018

Kære Alle;

Jeg kom den 1. maj hjem efter 8 dejlige uger i Gambia. Jeg vil i Nyhedsbrevet her give jer et kort referat af de væsentligste ting fra vore projekter dernede og herhjemme gennem det seneste ca. ½ år.

Betalinger 2018

Lige en reminder til alle om, at det snart er tid til at overføre betalingen for jeres sponsorbarn/sponsorbørn til skolekontoen. Sidste frist er den 1. juli. Kontonummeret er 6190-2919206. Betalingen pr. barn er 550 kr./år Medmindre du/I er sponsor i et 3 årigt forløb for en af de unge elever på J. Kastrup Skills Center – her er betalingen 1100 kr./år. Det er en stor hjælp for vores kasser, hvis du/I husker at påføre betalingen jeres sponsornummer.

Nye sponsorer

Vi mangler nye sponsorer såvel til de almindelige skoleforløb som til vore unge på Kastrup Skills Center, du må derfor meget gerne opfordre venner og bekendte til at blive sponsor i KSF:

Generalforsamlingen 2018

Den første lørdag i marts blev foreningens generalforsamling afholdt i Silkeborg. Der deltog ca. 60 sponsorer i generalforsamlingen og gensynsmødet forinden. Det er dejligt at mange bakker op om generalforsamlingen. Referartet kan ses på foreningens hjemmeside. www.ksf-gambia.dk

Ændringer vedrørende elever fra 7. klasse

Gennem et par år har vi fra elever og forældre hørt en stigende utilfredshed med Bottrup Skolen i Gambia, hvor vore sponsorbørn går fra 7. til og med 12. klasse. Vi har også kunnet se, at et stigende antal af børnene klarer sig dårligt. På generalforsamlingen blev det på denne baggrund besluttet, at sponsorbørnene og deres forældre fra og med i år selv kan vælge hvilken skole den unge skal gå på.

Sponsorbarnet og forældrene skal fortsat møde op til det årlige tjek, hvor der skal afleveres skoleresultat fra foregående år, et brev til sponsor og barnet bliver fotograferet. Kun når disse ting er afleveret vil der blive udbetalt penge til dækning af det kommende skoleår. Vælger forældrene og den unge en privat skole, skal forældrene selv betale en evt. difference mellem skolens pris og det beløb foreningen betaler (vi betaler det samme beløb til alle sponsorbørn på samme klassetrin uanset valg af skole).

J. Kastrup Skills Training Center

Også denne gang har jeg kunnet glæde mig over at opleve hverdagen på skolen. De unge på construktion holdene er lige nu i gang med at opføre en administrationsbygning til skolen. Det var dejligt at opleve, at de unge også møder op for at deltage i arbejdet i weekender og i ferien.

Også skræddereleverne kan nu lave nogle pæne ting. De har bl.a. syet kjoler til terminsprøven her i april måned. Mange af dem laver et rigtigt pænt stykke arbejde.

I år skal skræddereleverne sy skoleuniformer til alle vore sponsorbørn i 5. og 6. klasse samt alle uniformer til J- Kastrup Skills Center.

Kastrup Skills Center er sammen med 2 andre Skills centre i Gambia blevet udpeget til at være projektskole, hvilket bl.a. betyder at skolen skal være med til at teste ny standarder. Dejligt at skolen allerede nu har så stor bevågenhed fra det nationale kontor for Skills Centre, at de udpeger skolen til en sådan stor opgave. En af de andre skoler er SOS Skills Centret.

Mr. Bojang – Principal på J. Kastrup Skills var meget stolt af at skolen er udpeget til opgaven.

Volontørjob

I et tidligere Nyhedsbrev skrev jeg, at de på J. Kastrup Skills Center gerne vil have besøg af unge og også gerne seniorer fra Danmark, der vil og kan indgå i undervisningen på skolen.

I marts og april har Thea været på skolen og boet lokal hos en genbo til skolen. Det har været en stor succes, som både skolen og Thea har fået meget ud af.

Thea kan varmt anbefale værtsfamilien til andre, der måtte have lyst til et ophold som volontør på vores skole,

Skulle du selv eller kender du en, der kunne have lyst til et lignende ophold i Gambia høre jeg gerne fra dig.

Loppemarkeder

Den 16. juni vil der blive afholdt et stort loppemarked på adressen Gammel Skolevej 2 i Tømmerby ved Them.

Kom gerne og støt op om foreningens arbejde.

Tjek af sponsorbørn samt udlevering af breve, gaver med mere

Under mit ophold i Gambia fik jeg samlet op på status på de børn/unge, det ikke var muligt at finde i oktober/november. De berørte sponsorer har fået besked.

Containerforsendelser

Der vil i løbet af sensommeren blive sendt en container til Gambia indeholdende skolemøbler, diverse skolemateriale, diverse materialer inkl. pc-er til brug på skills centeret, kørestole, hospitalsinventar samt diverse forbindsstoffer med mere til hospitalerne.

Da det er en container der betales via udenrigsministeriets bevillinger, må der ikke sendes tøj og familiekasser med containeren.

Bestyrelsen i Gambia oktober/november 2018

Der vil være repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia fra den 28. september frem til den 5. december 2018.

Rejser du til Gambia i den kommende sæson og ønsker at gøre brug af foreningens aftale med BB hotel, bedes du kontakte til undertegnede. Obs. der forventes en prisstigning på BB.

Hvis du tænker på at rejse til Gambia i efteråret vinteren 2018 er det en god ide at tjekke priser hos såvel rejsebureauer som hos Brussel Air. Der er særdeles billige billetter og ophold at finde i år. Senest er der i oktober/november fundet flypriser til under 3500 kr.

Aktivitetesdag

Lørdag den 1. september holder KSF en aktivitetsdag - i lighed med den vi sidste år holdt på Fyn. Opslag kan ses på hjemmesiden. Jeg håber rigtig mange vil støtte op om dagen som igen foregår i nogle meget naturskønne omgivelser. Nemlig ved Bøllingsø, som er en historisk perle beliggende tæt ved Engesvang. Søen har været tørlagt men er genskabt i 1990 -erne.

Tæt ved søen findes der en god campingplads – Bølling Sø camping, hvis nogen skulle have lyst til at lave en flere dags tur ud af det.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Mange hilsner Anne Marie Hegelund

telefon 6146 0440

Nyhedsbrev december 2017

Kære læsere;

Så er det igen tid for udsendelse af breve og karakterer fra vore børn og unge i Gambia.

I år var der en del af vore unge, der ikke har kunnet få udleveret deres karakterark fra Bottrup skolen (på grund af IT problemer på skolen), så hvis du modtager et brev uden karakterer og dit barn går i overbygningsskolen skyldes det i langt de fleste tilfælde fejl på Bottrup skolen.

Der er også i år en mindre gruppe børn/unge, det ikke er lykkedes mig at møde i denne omgang, men hvor jeg har fået oplyst at barnet/den unge fortsat går i skole. Disse børn/unge er sat til tjek i marts måned. Lykkedes det ikke her at møde børnene/de unge udgår de af vores projekt, og sponsorerne vil blive orienteret herom.

Det svære er der fra forældre og børn/unge en del utilfredshed med Bottrup skolen (overbygningsskolen fra 7. til 12. klasse). De årsager, vi får fortalt er især: 1. der lægges for stor vægt på sport. 2. der er en festkultur på skolen. 3. lærerne er ikke dygtige nok.

Ovenstående har betydet, at en del forældre har fravalgt at lade deres børn starte i 7. klasse på Bottrup skolen og i stedet tilmeldt dem skoler i Brikama.

Bestyrelsen har derfor den 4. december 2017 besluttet, at fra og med skoleåret 2018/2019 kan alle forældre/børn fra og med 7. klasse til og med 12. klasse selv vælge skole. Forældrene vil så fra 2018 få udbetalt det beløb vi i foreningen p.t. kalkulerer med pr. elev/pr. klasse.

De børn, der i år er startet i 7. klasse i andre skoler end Bottrup, vil få tilbud om fortsat at være sponseret. Disse børn har jeg ikke set i år. Men familierne vil blive kontaktet i marts måned.

Når jeg er i Gambia igen i marts måned 2018 vil alle forældre/børn/unge fra og med 6. klasse blive orienteret om ændringerne. Desuden vil alle børn fremover ved start i 6 klasse få udleveret skriftlig information om gældende regler fra og med 7. klasse.

Alle sponsorbørn vil fortsat skulle møde ind til tjek i oktober måned, hvor de også fremover skal aflevere karakterark og et brev til sponsor. Møder forældrene og barnet/den unge ikke op til tjek udgår de af projektet.

Generalforsamlingen 2018

Der afholdes generalforsamling lørdag den 3. marts kl. 14:00 på adressen Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægter er vedlagt Nyhedsbrevet. Den endelige dagorden vil være at se på www.ksf-Gambia.dk senest den 23. februar.

Der holdes gensynsmøde fra kl. 12:00, hvor der også vil være mulighed for at købe en let frokostanretning.

Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med andre sponsorer.

J. Kastrup Skills Training Center

Det er dejligt at opleve hvor godt vores Skills center fungerer. Skolen har nu optaget et nyt hold 1. års elever i alt 52 unge. Desuden er der 46 unge, der er gået i gang med 2. år på skolen. Dog er der 6 af disse elever, der skal gå 1. år om.

Den nye klassefløj med 3 klasseværelser er taget i brug, hvilket gør, at der nu er rigtig gode rammer for den teoretiske undervisning på skolen.

Construction eleverne øver sig flittigt i praktik. De har lavet tre overgange fra gangstien op til den nye fløj samt plantet mellem gangstien og verandaen. Sidst i november gik eleverne sammen med deres lærere i gang med at bygge en administrationsbygning til skolen. Et særdeles meningsfyldt stykke praktik, som bliver koblet med deres teoretiske undervisning.

Skræddereleverne arbejder også flittigt både i teori og praktik.

Det svære var der i Kembujeh området (i øvrigt i hele Brikama / Serakunda og Banjul området) stor mangel på elektricitet i oktober og november måned. Hvilket betød, at vi oplevede mange dage, hvor der ingen strøm var på skolen. Vi lånte derfor en generator fra SOS-Gambia/Susanne Skovs skole i Tujereng. Stor tak til Susanne og hendes skole. Herefter kunne både skrædder værkstedet, IT undervisningen og alle faner arbejde uden problemer.

Volontørjob

Stor tak til Ulla Kærsgaard, der har været volontør på J. Kastrup Skills Center i 4 uger i oktober og november. Ulla har deltaget i undervisningen af skrædderholdene og været en god inspirator på holdene.

Nedenstående er fortsat aktuelt

På J. Kastrup Skills Center kunne de godt tænke sig besøg af unge og også gerne seniorer fra Danmark, der vil og kan indgå i undervisningen på skolen. Det kunne f.eks. være en ung fra Danmark, der ønsker at rejse i et sabatår eller blot i nogle måneder. Eller det kunne være en senior, der ønsker at bruge 1, 2 ? måneder i Gambia og samtidigt fylde dagene med noget meningsfyldt arbejde. Det vi kan tilbyde er et ulønnet volontørjob/praktikophold på J. Kastrup Skills Training Center evt. kombineret med nogle dage/uger/måneder på Kembujeh skolen (0 – 6 klasse). På begge skoler kan man indgå i undervisningen i fagene engelsk, matematik, sport med mere, og på Skills Centeret også i IT og de praktiske fag.

Rejse og ophold skal man selv betale , men vi kan være behjælpelig med at finde et lokalt sted at bo, her kan du evt. indgår som en del af familien.

I Brikama, der er den nærmeste by, findes der også lokale gæstehuse. En flybillet til Gambia kan p.t. købes fra ca. 3.300 kr. fra København og for 6.000 kr. fra Billund.

Interesserede er velkommen til at kontakte undertegnede. Alle reelt interesserede vil blive inviteret til en samtale om mulighederne og KSF`s forventninger til evt. volontører. Vi ønsker kun at indgå aftaler, hvis vi tror på at opholdet kan blive til gensidig gavn.

Besøg i Gambia oktober/november 2017

I november måned har der været rigtig mange sponsorer i Gambia. Hvilket har betydet, at mange familier har modtaget besøg og hilsner fra Danmark. Det er dejligt at mange rejsende er hjælpsomme og tager hilsner og gaver med til venner/bekendte og familiers sponsorbørn/familier. Hvilket betyder at rigtig mange i ikke mindst i Kembujeh området har glæde af, at vi holder ferie i Gambia.

Mange sponsorbørn tilbragte en god dag på stranden eller med andre aktiviteter sammen med deres sponsorer, hvilket altid er en god oplevelse for såvel børnene som sponsorerne.

Mange sponsorer deltog også i ture sammen, f.eks. sejltur på Gambiafloden, besøg på børneafdelingen på sygehuset i Banjul, spisning og dans på stranden med mere.

Containerforsendelser

Vi sendte en container til Gambia i juli måned med skole og hospitalsudstyr. I denne container var der også møbler til de tre nye klasseværelser på Kastrup Skills Center.

Vi har i år ikke sendt container i efteråret, da vi ikke har kunnet skaffe de ca. 35.000 kr. det koster at sende en.

Vi mangler sponsorer

Vi har lige nu rigtig mange børn og unge der mangler en sponsor, så hvis du kender nogen, der vil hjælpe et barn eller en ung i Gambia, må du meget gerne opfordre dem til at kontakte sponsoransvarlig Ingrid Brammer på ibrammer@live.dk eller på tlf. 2335 2158 efter kl. 16.

Prisen for et sponsorat:

- fra børnehaveklassen til og med 12. klasse er 550 kr.

- J. Kastrup Skills Center - Unge der ikke tidligere har været sponseret – koster det 1100 kr./år/i 3 år.

Sponsorater er fradragsberettigede hos skat.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for jeres støtte i 2017.

Mange hilsner Anne Marie Hegelund

KSF

telefon 6146 0440

Nyhedsbrev maj 2017