Kembujeh School Friends

Lidt om skolerne

Kembujeh Lower Basic School

Hele vores skoleprojekt har Kembujeh Lower Basic School som omdrejningspunkt. 

Kembujeh Lower Basic School er en meget fattig, men særdeles veldrevet skole. Skolen har ca. 1.800 elever fra N til og med 6. klasse. På skolen er der ansat en Headmaster, lærere, pedeller og nogle  kvinder til at lave mad i skolens køkken. I alt ca. 70 personer.

Skolen er beliggende i et typisk landdistrikt og modtager børn fra et stort geografisk område, hvilket betyder, at mange af børnene har langt at gå for at komme i skole.

For at udnytte lokalerne er børnene fordelt i to hold. Hvilket vil sige at nogle børn er i skole om formiddagen og andre om eftermiddagen. Skolen er normalt åbent 5 dage om ugen fra kl. 8 til 18. 

På skolen er der mangel på stort set alt lige fra papir, blyanter m.m.til skolemøbler.
Et godt eksempel er skolebiblioteket, hvor der findes en del bøger, som børnene og lærerne kan låne. Men da der ingen reoler fandtes i lokalet, lå alle bøgerne stablet på borde og i kasser, hvilket gjorde det ganske uoverskueligt at se, hvilke bøger, der var på biblioteket. Nu har KSF opsat hylder og lavet kasser til bøger, så nu er der stor overskuelighed.

Alle børn skal bære skoleuniform og sko, når de er i skole.
 

Fra og med 7. klasse har sponsorbørnene sammen med deres forældre frit skolevalg. Foreningen betaler et beløb svarende til udgifterne i de offentlige skoler direkte til forældrene, mod at barnet + en forældre/værge møder op til et årligt tjek, hvor barnet/den unge skal aflevere et brev samt karakterark fra det foregående skoleår.

Efter 9. klasse kan den unge vælge at fortsætte i gymnasiet, hvis karaktererne fra 9 klasse er hertil. Alternativt kan den unge vælge et 3 årigt forløb på et Skills Center.