Kembujeh School Friends

J. Kastrup Skills Training Center

J. Kastrup Skills Training Center

J. Kastrup Skills Training Center

har sin egen hjemmeside

Skills Training Center

Projekt beskrivelse:

Kembujeh School friends har gennem de sidste år sponsoreret ca. 800 skolebørn i Gambia. Vi har hidtil ydet støtte til grundskolen, gymnasiet og enkelte til universitetet.

Eleverne afsluttes når de går ud af skolen i 9 klasse eller tidligere. Disse elever får aldrig nogen egentlig uddannelse, og bliver derfor en del af den meget store ungdomsarbejdsløshed i Gambia.

Kembujeh School friends har derfor nedsat en projektgruppe, som arbejder hen mod oprettelse af et Skills Training Center (teknisk skole) i Kembujeh området.

Kembujeh ligger nær Brikama, som er den største by i området med ca. 90.000 indbyggere. I Brikama findes der i forvejen et Skills Training Center.

Vi har haft nogle drøftelser med nogle af vore samarbejdspartnere i Gambia – Kembujeh Village Deverlopment Committee, Master Jallow samt Salieu Camara., og de giver alle udtryk for, at der er et stort behov for et nyt Skills Training Center til lokalområdets mange unge uden uddannelse og meget lidt eller ingen skolegang.

Projektet er tiltænkt som en styrkelse af lokalsamfundet, da det ud over unge, også er et tilbud til voksne.

Projektet i Gambia.

Foreningen har for egne- og indsamlede midler købt et grundstykke på ca. 7.700 M2, beliggende i nærheden af foreningens andre skoleaktiviteter. Her opføres projektet i etaper som tilpasses udviklingen og behovet undervejs.
Bl.a. af hensyn til beskyttelse mod tyveri skal der opføres en 2 m høj mur om hele arealet.
KSF har indgået en aftale med en styregruppe, som består af såvel danske som gambianske medlemmer. Styregruppen vil stå for den praktiske opgave med opførelse af centret, og senere også som bestyrelse for skolen samt være involveret i driften.

Etape I:

Første etape omfatter byggemodning af grunden, herunder indlæggelse af el og vand, samt opførelse af beskyttelsesmuren. Endvidere teori- og værkstedslokaler, en vagt- og teknikbygning, toiletbygning, gæstehus samt indretning af en containerplads til foreningens containere.
Undervisningen skal omfatte både teori og praktiske fag indenfor tømrer-, murer-, elektriker-, VVS fagene samt smede- og maskinarbejde. Hertil også servicefag og IT.
Eleverne skal undervises i brug og vedligeholdelse af både manuelt og elektrisk værktøj, måleteknik, materiale forståelse, fremstilling og forståelse af tegninger m.m..
Undervisningen skal bl.a. som et krav fra regeringen omfatte engelsk og matematik.
Uddannelserne varer 3 år.
Foruden dagsundervisningen skal lokalerne stilles til rådighed for voksne i lokalområdet, hvor de bl.a. tilbydes undervisning i engelsk både skriftlig og mundtlig.
De fleste voksne er analfabeter.
Lokalerne kan endvidere benyttes til orientering om demokrati, hygiejne, sundhed, familieplanlægning og lignende.

Etape 2: 


Denne etape omfatter yderligere teori- og værkstedslokaler samt en kantine med køkken.
Etape 2 vil medføre, at elevtallet kan mere end fordobles.

Etape 3:

I etape 3 opføres toilet- og badefaciliteter samt lokaler, der kan indrettes til salg af lokalt fremstillede varer til tredjemand.
Disse lokaler vil vende ud mod en befærdet vej og vil evt. også kunne udlejes til andre.

Etape 4:

Her opføres et kollegium i 2 etager med i alt 16 dobbeltværelser.
Det forudses, at der på dette tidspunkt vil være elever fra et større område, som vil have behov for at bo på skolen.

Etape 5:

I etape 5 er der afsat plads til yderligere værksted lokaler, som kan indrettes i henhold til behovet.
Vi vil også gerne tilbyde en uddannelse som kok. Vi tænker her, at det skal være en uddannelse, hvor eleverne lærer om "fra jord til bord". Det vil sige, at de skal være med i dyrkning af frugt og grøntsager, lære kendskab til råvarer og forarbejdning af dem, om hygiejne og om salg og økonomi.

Opdatering september 2016

Opdatering september 2016

 J. Kastrup Skills Training Center  

Vi er nu så langt med opførelsen af vores Skills Center, at de 2 første hold elever kan starte her i september.  

Anne Marie Hegelund og Jørgen Rex rejste sidst i juni til Gambia for, som medlemmer af Skills Centerbestyrelsen i Gambia, at deltage i ansættelsen af principal til skolen.

På skolen vil der blive tilbudt 3 årige uddannelser. I år forventer vi, at der starter 2 hold elever op, et hold murerelever og et hold skrædderelever. Alle de unge skal også undervises i engelsk, regning, IT, samfundsfag og management. Planen er at optage ca. 50 elever til start her i september. Heraf forventes at ca. 15 unge er nogle af vores nuværende sponsorbørn fra 9. klasse. Derudover skal der findes ca. 35 unge, der ikke er sponsoreret af KSF. Nogle af disse unge, håber bestyrelsen, at kunne finde sponsorer til i henhold til beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling. Altså sponsorer, der tegner et 3 årigt sponsorat på kr. 1.100,-/år.

Fortsætteret af KSF sponsorbørn på Skills Center eller i 10./11./12. klasse er der sparet op til skoleforløbet via tidligere års sponsorbetalinger. Så hvis du i forvejen sponserer et barn og han/hun vælger at fortsætte på skills centret, koster det fortsat kr. 550,-/år at sponsorere.

Kender du nogen, der vil sponsorere et ungt menneske i 3 år, må du meget gerne opfordre dem til at kontakte sponsoransvarlig Ingrid Brammer - ibrammer@live.dk

Bestyrelsen er i gang med at søge fonde m.m. for at prøve at skaffe midler til opstart af Skills Centret.

Lørdag d. 5. november bliver J. Kastrup Skills Training Center officielt indviet, og alle sponsorer er meget velkomne til at deltage i ceremonien.   

PROJEKT GRUPPEN BESTÅR AF

Pr. 1. september 2016


Jørgen Rex, Tanghavevej 20, 5883 Oure 24276041
mail: joergenrex@hotmail.com

Lars Bramsgaard, Skovgårdsvænget 584, 8310 Tranbjerg 28939211
mail: bramsgaard@webspeed.dk

Steen Eilenberg, Grævlingevej 28, Hammel , 86969595
mail:  eilenberg@email.dk

Hans Robert Nielsen, Sølyst 24, Silkeborg, 86872612
mail: uogh@os.dk

Opdateres løbende med informationer om projektet i Gambia.

Som vist på tegningerne, så vil bygningerne blive opbygget i moduler, således, at vi til enhver tid kan tilføje nye lokaler.

Ekstra tekst

Nedenstående er skrevet primo juli 2015.    

Så er vi i gang med at bygge.

På generalforsamlingen blev det besluttet at overføre kr. 150.000,- til Skills Center kontoen, se evt. referatet derfra.

Dette gav os mulighed for at starte byggeriet af den planlagte tekniske skole.

Vi indhentede tilbud fra 3 entreprenører, og valgte den, der var billigst, da han samtidig er kendt af de lokale folk i skolebestyrelsen.

De sagde god for ham og tilføjede, at han laver noget pænt arbejde, så han er nu gået i gang.

Han startede i foråret med at bygge en platform til 2 containere, hvoraf vi har den ene.

På beliggenhedsplanen øverst er det nr. 11.

I øjeblikket er han i gang med at bygge klasserummene, nr. 1 på beliggenhedsplanen, og Teknik / vagtmands hus nr. 4.

Nu mangler vi stadig værkstedsbygning og toiletbygning for at kunne starte skolen op.

Så det må vi se, at få skaffet penge til.

Jørgen Rex

Raising monney

Construction af J. Kastrup Skills Training Center is funded by donations, collections, projekts and contributions fra foundations and compagnies.

EVRY PENNY COUNTS

Contributions can be made to this bank account:

6190 0007126239

EBAN: DK38619000007126239